Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 12.04.2019

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Møterom Vuku, 2. etasje Gjensidigegården
Dato :         12.04.2019
Tid :           13:00  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 13/19 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 14/19 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 04.02.2019 Protokoll
PS 15/19 Orientering - Drøftinger i henhold til AML § 9-2 kjørebok Caradmin Saksframlegg Protokoll
PS 16/19 Revidert Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget Saksframlegg Protokoll
PS 17/19 Endring av verneområder i Bo- og dagtilbudtjenesten Saksframlegg Protokoll
PS 18/19 Valg av metode og verktøy- gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 19/19 Avvik og nærværsrapportering 1. kvartal Saksframlegg Protokoll
PS 20/19 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune - Årsmelding for 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 21/19 Orienteringer:
  • Arbeidsgiverpolitikk – HMS og personalsjef Torgeir Skevik
  • Verdal bo og behandlingssenter – Rådgiver Per Tore Sandsaunet
- Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 12.04.2019

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Torgeir Skevik Leder Ja Utdanningsforbundet 
Bård Kotheim Nestleder Ja Fagforbundet
Lise Heggdal Medlem Ja Arbeidsgiver
Christian Floan Aalberg Medlem Ja Arbeidsgiver
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Ja Hovedverneombudet
Anne Grete Wold Olsen Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann  Utvalgssekretær  

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
Rune Holmlimo ANT HMS & Bedriftshelse AS   

 

 

PS 13/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.04.2019 Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.
      

 

PS 14/19 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.04.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra 04.02.2019 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra 04.02.2019 godkjennes.
         
  
  

PS 15/19 Orientering - Drøftinger i henhold til AML § 9-2 kjørebok CaraDMIN    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.04.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:     
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
   
  
  

PS 16/19 Revidert Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.04.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering med følgende tilføyelse:
ANT Bedriftshelsetjeneste møter fast på alle møter.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK: 
Saken tas til orientering med følgende tilføyelse:
ANT Bedriftshelsetjeneste møter fast på alle møter.


    

PS 17/19 Endring av verneområder i Bo- og dagtilbudtjenesten   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.04.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Det opprettes et nytt verneområde med eget verneombud for avdeling psykisk helse.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:  
Det opprettes et nytt verneområde med eget verneombud for avdeling psykisk helse.
     
  

 
PS 18/19 Valg av metode og verktøy- gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2019   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.04.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Virksomhetsledermøtet beslutter hvorvidt vi har kapasitet til å gjennomføre i 2019.
En partssammensatt arbeidsgruppe foreslår valg av verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:  
Virksomhetsledermøtet beslutter hvorvidt vi har kapasitet til å gjennomføre i 2019.
En partssammensatt arbeidsgruppe foreslår valg av verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.
       
  
 

PS 19/19 Avvik og nærværsrapportering 1. kvartal    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.04.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Avvik og nærværsrapport for 1.kvartal, tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:   
Avvik og nærværsrapport for 1.kvartal, tas til orientering.
  
 

 
PS 20/19 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune - Årsmelding for 2018     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.04.2019

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Årsmelding for, Trafikksikkerhetsutvalget, 2018 tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:   
Årsmelding for, Trafikksikkerhetsutvalget, 2018 tas til orientering.
  

 

PS 021/19 Orienteringer
    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.04.2019

BEHANDLING: 

  1. Arbeidsgiverpolitikk ved HMS og personalsjef Torgeir Skevik utgår. Tas opp på nytt i et senere møte.
  2. Orientering om Verdal bo og behandlingssenter, ved Rådgiver per Tore Sandsaunet.
     

        
 Til toppen av siden

Publisert: 19.06.2018 12:26 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS