Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 12.04.2019 - PS 17/19 Endring av verneområder i Bo- og dagtilbudtjenesten

Saksbehandler : Une Lyngsaunet Hallem

Arkivref : 2019/1320 - /442

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 12.04.2019 17/19

  

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak: 
Det opprettes et nytt verneområdet med eget verneombud for avdeling psykisk helse.
 
Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Avdeling psykisk helse har tilhørt samme verneområdet som rusavdelingen, to atskilte avdelinger i samme virksomhetsområde. Verneombudet har hatt rusavdelingen som sin arbeidsplass. Dette er et verneområde der ansatte jobber i ulike team i de nevnte avdelinger. Rusavdelingen har følgende organisering: Miljøteam, Urinlab, Helsestasjon rus, Boligsosialt team, Rustjenesten og ATA- sentret (arbeidstrening og aktivitetssenter). Avdeling psykisk helse har følgende organisering pr.dd: Reinsholm bofellesskap, hjemmetjenester til hjemmeboende, psykisk helsetjeneste, fengselshelsetjeneste og POSOM team (psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofearbeid). De ansatte er spredd på flere bygninger, i tillegg til arbeid som blir utført i brukenes hjem. En del av de ansatte jobber turnus mens andre jobber kun dagtid.

Det er behov for at det opprettes et nytt verneområdet med eget verneombud for avdeling psykisk helse. De ansatte har funnet verneombud for det nye verneområdet. Verneombud for det tidligere verneområdet (avdeling psykisk helse og rusavdelingen) fortsetter som verneombud for rusavdelingen.

Viser til AML § 6-1(2) Antallet verneombud fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig. Dersom virksomheten består av flere atskilte avdelinger, eller arbeidet foregår på skift, skal det i alminnelighet velges minst ett verneombud for hver avdeling eller hvert skiftlag. Hvert verneområde skal være klart avgrenset og må ikke være større enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på forsvarlig måte
  
Vurdering: 
Verneområdet for avdeling psykisk helse og rusavdelingen er stort og det er vanskelig for verneombudet å ha oversikt og være tilgjengelig for ansatte. Et nytt verneområde med eget verneombud for avdeling psykisk helse vil sikre at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på forsvarlig måte

  
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 05.02.2021 14:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS