Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 12.12.16

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg (AMU)
Møtested :  Rådhuset Verdal møterom 3.etg
Dato :         12.12.2016
Tid :           13:00 - 14:30

 

 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 35/16 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 36/16 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 21.11.2016 Protokoll
PS 37/16 Forslag til revidert ansettelsesreglement Saksframlegg Protokoll
PS 38/16 Avtale om kjøp av bedriftshelsetjeneste fra 01.01.2017 Innherred samkommune, Verdal kommune og Levanger kommune - Orientering i AMU Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 39/16 Referat fra drøftingsmøte 07.10.16 - Lokal særavtale Arbeidstøy (AMU Verdal)  Saksframlegg Protokoll
PS 40/16 Sykefraværsstatistikk 2.tertial 2016 - AMU Verdal  Saksframlegg Protokoll
PS 41/16 Møteplan AMU Verdal vår 2017  Saksframlegg Protokoll
PS 42/16 Orienteringer - Kort presentasjon av avviksrapport kvalitetssystemet Compilo – v/HMS og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold  - Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 12.12.16

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Lise Heggdal Leder Nei Fagforbundet
Christian Floan Aalberg Nestleder Ja Utdanningsforbundet 
Bård Kotheim Medlem Nei Arbeidsgiver
Alis Ambli Solberg Medlem Nei Fagforbundet
Frode Kvittem Medlem Nei Arbeidsgiver 
Jostein Grimstad Medlem Nei Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Nei Hovedverneombudet
Anne Kari Haugdal Medlem Ja Arbeidsgiver
Kristin Gomo Hallem Varamedlem Ja Møtte for Bård Kotheim
Rita Lande Høyby Varamedlem Ja Møtte for Lise Heggdal

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Sølvi Melvold Utvalgssekretær, HMS- og kvalitetskoordinator  
Vidar Solheim Enhetsleder personal –og organisasjonsenheten  
Astrid Larsen  Personalkonsulent Personal- og organisasjonsenheten  
Rune Holmlimo ANT HMS og Bedriftshelse AS  

 

 

PS 35/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.12.2016  Til toppen av siden

Forslag i møte: 
Ingen.
 
Avstemning: 
Enstemmig.
 
VEDTAK:
Innkalling og sakliste godkjennes.
 
  

PS 36/16 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.12.2016

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:
Møteprotokoll fra møte 21.11.16 godkjennes. 
 
  

PS 37/16 Forslag til revidert ansettelsesreglement    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:   
Innstilling til revidert ansettelsesreglement vedtas. Det nye reglementet gjøres gjeldende fra 1. januar 2017.

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.12.2016

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK: 
Innstilling til revidert ansettelsesreglement vedtas. Det nye reglementet gjøres gjeldende fra 1. januar 2017.


 
  

PS 38/16 Avtale om kjøp av bedriftshelsetjeneste fra 01.01.2017 Innherred samkommune, Verdal kommune og Levanger kommune - Orientering i AMU Verdal
  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal tar saken til orientering. 

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.12.2016

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal tar saken til orientering.
 
  

PS 39/16 Referat fra drøftingsmøte 07.10.16 - Lokal særavtale Arbeidstøy (AMU Verdal)  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.12.2016

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 

PS 40/16 Sykefraværsstatistikk 2.tertial 2016 - AMU Verdal  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:  
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 2.tertial 2016 til orientering.

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.12.2016

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 2.tertial 2016 til orientering.

 

PS 41/16 Møteplan AMU Verdal vår 2017  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:  

Arbeidsmiljøutvalget i Verdal fastsetter følgende møteplan for våren 2017:

  • Mandag 6.februar
  • Mandag 10.april (fellesmøte med AMU Levanger)
  • Mandag 5.juni (fellesmøte med AMU Levanger)

Alle møter kl 13:00 til 15:00.

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.12.2016

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal fastsetter følgende møteplan for våren 2017:

  • Mandag 6.februar
  • Mandag 10.april (fellesmøte med AMU Levanger)
  • Mandag 5.juni (fellesmøte med AMU Levanger)

Alle møter kl 13:00 til 15:00.


 
  

PS 42/16 Orienteringer - Kort presentasjon av avviksrapport kvalitetssystemet Compilo – v/HMS og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 12.12.2016

Orientering i møte: 
HMS- og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold
presenterte avviksrapport fra avvikssystemet Compilo. Avviksrapporten visste totalt antall avvik som meldes på de ulike enheter/verneområder. Det er et økende antall avviksrapportering i Verdal kommune, hovedsakelig innenfor helse. Endelig avviksrapport for hele 2016 presenteres på første AMU møte i 2017 


 Til toppen av siden

Publisert: 24.02.2016 10:39 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS