Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 12.12.16 - PS 39/16 Referat fra drøftingsmøte 07.10.16 - Lokal særavtale Arbeidstøy (AMU Verdal)

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2016/3610 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 12.12.2016 39/16

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg:
Forhandlingsprotokoll lokal særavtale arbeidstøy
Referat fra evalueringsmøte 07.10.16

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg -13.06.2016

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

  1. Avtalen behandles i AMU kun ved innholdsmessige endringer i avtalen.
  2. AMU ber om at personal -og organisasjonsenheten innkaller arbeidsgruppen til en ny evaluering av avtalen. Evalueringsrapporten presenteres på neste AMU møte den 12.september 2016.
     


Vurdering: 
Viser til saksprotokoll og vedtak fra AMU Verdal den 13.06.16. Arbeidsgruppen som har jobbet fram Lokal særavtale for arbeidstøy har gjennomført et evalueringsmøte den 07.10.16. Viser til vedlagt referat fra drøftingsmøte.

Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 

  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 08.12.2016 12:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS