Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

13.01.2020 (01-06)

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato :         13.01.2020
Tid :           13:00 - 

 
 
 
  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 01/20 Orienteringer - Protokoll
PS 02/20 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 03/20 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 13.11.2019 Protokoll
PS 04/20 Valg av leder og nestleder til Arbeidsmiljøutvalget 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 05/20 Fast sammensetning av arbeidsutvalg for Arbeidsmiljøutvalget Saksframlegg Protokoll
PS 06/20 Møteplan 2020 i Arbeidsmiljøutvalget Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 13.01.2020

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Torgeir Skevik Leder Ja Arbeidsgiver
Bård Kotheim Nestleder Ja Arbeidsgiver
Christian Floan Aalberg Medlem Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Medlem Ja Fagforbundet
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Jostein Grimstad Medlem Nei Arbeidsgiver
Trine Wågø Medlem Ja Hovedverneombudet
Anne Grete Wold Olsen Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann  Sekretær  
Gunn Wolden  Personalrådgiver  

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
     
     

 

 

PS 01/20 Orienteringer 

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 13.01.2020 Til toppen av siden

BEHANDLING: 
 
Orientering revidering av AKAN reglementet v/Gunn Wolden
Arbeidsgruppen har bestått av HVO Trine Wågø, representant fra Fagforeningene Lise Heggdal, personal og HMS- avdelingen Gunn Wolden.
Reglementet vil bli lagt fram som sak i februarmøte.

Kommunestyrevedtak 105/ 2019 - vold og trusler om vold.
Orientering v/ Torgeir Skevik
Kommunestyrets vedtak ble gjennomgått i møte.

Fremdrift ny arbeidsgiverpolitikk Verdal kommune:
Orientering v/ Torgeir Skevik

5 ulike grupper som har jobbet etter mandat fra Styringsgruppe (Rådmannsteam):

 1. Endringskultur og lærende organisasjon
 2. HMS og IA-arbeid
 3. Ledelse
 4. Lønnspolitikk og livsfasepolitikk
 5. Strategisk kompetansestyring
   

Gruppene leverte sitt forslag 1. oktober.
Personal- og HMS- avdelingen har deretter jobbet videre sammen med prosesslederne og styringsgruppa.
Fremdriftsplan er planlagt behandlet politisk i februar 2020.

Arbeidsgruppene skal jobbe videre med detaljeringen etter den politiske behandlingen. Det må sørges for en god prosess for involvering og integrering i organisasjonen.

Oppfølging av sak 52/2019 rapportering fra virksomhetene på oppfølging av arbeidsmiljø:
Orientering v/ Torgeir Skevik

Virksomheten er i gang med et stort omstillingsarbeid.
Det mangler tilbakemelding fra virksomhetene til AMU.
Saken settes opp på nytt til AMUs februar møte.
 
 
 
 

PS 02/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 13.01.2020 Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.
 
        

 

PS 03/20 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 13.01.2020

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Møteprotokoll fra 13. november 2019 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:  
Møteprotokoll fra 13. november 2019 godkjennes.
              
  
  

PS 04/20 Valg av leder og nestleder til Arbeidsmiljøutvalget 2020    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 13.01.2020

BEHANDLING: 
Arbeidstakersiden skal inneha ledervervene i AMU for 2020.

Følgende forslag ble lagt fram:
Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2020, velges Lise Heggdal.
Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2020, velges Christian Aalberg.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2020, velges Lise Heggdal.
Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2020, velges Christian Aalberg.
 
        
  

 
PS 05/20 Fast sammensetning av arbeidsutvalg for Arbeidsmiljøutvalget    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 13.01.2020

BEHANDLING: 
Arbeidsmiljøutvalgets leder fremmet følgene forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget vil fra 2020 bestå av følgende medlemmer:

 • Inneværende års leder av AMU
 • Forrige års leder av AMU
 • Hovedverneombud
 • Personalavdelingen bistår med sekretær.
   

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

Arbeidsutvalget vil fra 2020 bestå av følgende medlemmer:

 • Inneværende års leder av AMU
 • Forrige års leder av AMU
 • Hovedverneombud
 • Personalavdelingen bistår med sekretær.
   

       
   

PS 06/20 Møteplan 2020 i Arbeidsmiljøutvalget     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 13.01.2020

BEHANDLING:  
Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak:

Møtefrekvensen økes i 2020, p.g.a. arbeidet med arbeidsgiverpolitikken.

6 møter første halvår og 3 møter 2. halvår.

 • Mandag 3. februar
 • Mandag 9. mars
 • Torsdag 16. april
 • Mandag 4. mai
 • Mandag 1. juni
 • Mandag 10. august
 • Mandag 7. september
 • Mandag 16. November
   

Alle møter 13.00 – 15.30.
Alle møtene legges inn i kalenderen.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK:  
6 møter første halvår og 3 møter 2. halvår.

 • Mandag 3. februar
 • Mandag 9. mars
 • Torsdag 16. april
 • Mandag 4. mai
 • Mandag 1. juni
 • Mandag 10. august
 • Mandag 7. september
 • Mandag 16. November
   

Alle møter 13.00 – 15.30.
Alle møtene legges inn i kalenderen.


 

   Til toppen av siden

Publisert: 04.04.2019 07:54 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS