Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 13.01.2020 - PS 05/20 Fast sammensetning av arbeidsutvalg for Arbeidsmiljøutvalget

Saksbehandler : Gunn S. Wolden

Arkivref : 2020/53 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalg 13.01.2020 05/20

 

Arbeidsmiljøutvalgets leder sitt forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget vil fra 2020 bestå av følgende medlemmer:
Inneværende års leder av AMU
Forrige års leder av AMU
Hovedverneombud
Personalavdelingen bistår med sekretær.

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Arbeidsutvalgets rolle og mandat er å sette opp saklista til de ulike møtene i AMU. Arbeidsutvalget har til nå bestått av 3 medlemmer. Medlemmene har blitt valgt årlig av AMU. Medlemmer av arbeidsutvalget for 2019 har vært Torgeir Skevik (leder- arbeidsgiver), Christian Floan Aalberg (forrige års leder-arbeidstaker) og Jan Erik Hermann. (sekretær).

Vurdering:
For å sikre deltagelse både fra arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene foreslås det at inneværende års leder av AMU og forrige års leder er faste medlemmer av arbeidsutvalget. Dette vil sikre kontinuitet i utvalget. Det vurderes at det er viktig at hovedverneombudet har en rolle i arbeidsutvalget. Hovedverneombudet har kjennskap til organisasjonen gjennom sin rolle og har kompetanse som vil kunne bidra i arbeidsutvalget arbeid.

Personal- og HMS-avdelingen har ansvar for sekretariat.
 


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 11.02.2020 07:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS