Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 13.01.2020 - PS 06/20 Møteplan 2020 i Arbeidsmiljøutvalget

Saksbehandler : Torgeir Skevik

Arkivref : 2020/58 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalg 13.01.2020 06/20

 

Leders forslag til vedtak:
Møteplan for 2020 godkjennes.

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Kommuneorganisasjonen vil være preget av stor endring og omstilling i inneværende økonomiplanperiode, og det er satt krav om at de ulike virksomhetene som er berørt av omstillingen, skal rapportere til Arbeidsmiljøutvalget Amu).
Amu har videre sitt årshjul, som legger opp til at faste saker kommer til behandling til faste tidspunkter gjennom året. Aktivitetene i årshjulet vil tilpasses møteplanen.
Det legges opp til at Amu behandler kvartalsrapporter etter konkrete kriterier, kriterier som blir fastsatt i samhandling mellom partene. Kriteriene kommer til behandling i februar.

Vurdering:
For å ivareta at prosessene med omstilling ikke forsinkes på grunn av for lav frekvens på møter i Amu, velges det å gjennomføre månedlige møter i første halvår, tilsammen 6 møter, og med 4 møter til høsten.
Møteplan for høsten vurderes på Amu's møte i juni for å vurdere om det er behov for å kjøre hyppige møter også til høsten.
Møtedatoer i Amu styres slik at de kommer i forkant av møter i politiske organer.

13. januar er allerede besluttet. Følgende datoer for resten av våren 2020 foreslås som følger:
3. februar, 9. mars, 16. april, 4. mai, 1. juni

For høsten foreslås følgende datoer:
10. august, 7. september, 16. november.
 


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 11.02.2020 07:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS