Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 13.06.16

Utvalg:       Verdal arbeidsmiljøutvalg - Felles AMU Verdal og Levanger
Møtested : Møterom 1119 - Levanger rådhus
Dato :         13.06.2016
Tid :           13:00 - 14:35

 

 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 15/16 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 16/16 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 11.04.2016 Protokoll
PS 17/16 Møteplan AMU Verdal 2.halvår 2016

Saksframlegg

Protokoll
PS 18/16 Orientering fra enhetsleder Personal- og organisasjonsenheten Saksframlegg Protokoll
PS 19/16 Sykefraværsstatistikk 1 tertial 2016 - AMU Verdal

Saksframlegg

Protokoll
PS 20/16 Evaluering av 40 - timers HMS kurs 2016 - AMU Verdal

Saksframlegg

Protokoll
PS 21/16 Godkjenning av varslingsrutiner i kvalitetssystemet Compilo 

Saksframlegg

Protokoll
PS 22/16 Orientering om lokal særavtale arbeidstøy - AMU Verdal 

Saksframlegg

Protokoll
PS 23/16 Retningslinjer for trafikksikre tjenestereiser i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune - AMU Verdal 

Saksframlegg

Protokoll
PS 24/16 Orienteringer  - Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 13.06.16

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Lise Heggdal Leder Ja Fagforbundet
Geir Sandholm Nestleder Ja Utdanningsforbundet 
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Alis Ambli Solberg Medlem Nei, ingen vara Fagforbundet
Frode Kvittem Medlem Nei, ingen vara Arbeidsgiver 
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Nei, ingen vara Hovedverneombudet
Anne Kari Haugdal Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Sølvi Melvold Utvalgssekretær, HMS- og kvalitetskoordinator  
Vidar Solheim Enhetsleder personal –og organisasjonsenheten  
 
Ellers møtte:
Bedriftshelsetjenesten ANT v/Rune Holmlimo
   


 

 

PS 15/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 13.06.2016  Til toppen av siden

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:
Innkalling og sakliste godkjennes av AMU.
  

 

PS 16/16 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 13.06.2016

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK: 
Møteprotokoll fra AMU møte den 11.04.16 godkjennes.
  

 

PS 17/16 Møteplan AMU Verdal 2.halvår 2016  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for 2.halvår 2016:

 • Mandag 12.september 2016
 • Mandag 14.november 2016
   

Alle møter kl. 13-15.
 
Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 13.06.2016

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK: 

Arbeidsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for 2.halvår 2016:

 • Mandag 12.september 2016
 • Mandag 14.november 2016
   

Alle møter kl. 13-15.

 

 

PS 18/16 Orientering fra enhetsleder Personal- og organisasjonsenheten  Til toppen av siden

Se presentasjonen som ble brukt i møtet.

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 13.06.2016

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
  

 

PS 19/16 Sykefraværsstatistikk 1 tertial 2016 - AMU Verdal  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 1.tertial 2016 til orientering.
 
Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg -13.06.2016

Forslag i møte:  
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 1.tertial 2016 til orientering. 
 

 

PS 20/16 Evaluering av 40 - timers HMS kurs 2016 - AMU Verdal  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar evalueringsrapporten fra 40- timers HMS kurs 2016 til orientering.

 1. Alle ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget skal gjennomføre 40 timers HMS kurs.
  - Kurs for ledere/verneombud bør oppdateres etter 8 år.
  - Kurset kan gjennomføres i løpet av en toårsperiode etter avtale med kursarrangører, dette gjelder i hovedsak for ledere.
 2. Kommunalsjefene får et ekstra ansvar for å påse at alle ledere har gjennomført 40 timers HMS kurs.
  - ­ Hovedvernombudene har en samlet oversikt over hvem som har deltatt på 40 timers HMS kurs.
   

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg -13.06.2016

Forslag i møte:  
AMU ber om at hovedvernombud, HMS koordinator og bedriftshelsetjenesten foreslår en presisering for oppfølging av 40 timers kurs for ledere, verneombud og AMU medlemmer på neste AMU møte den 12.09.16.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar evalueringsrapporten fra 40- timers HMS kurs 2016 til orientering.

Pkt 1 og 2:
AMU ber om at hovedvernombud, HMS koordinator og bedriftshelsetjenesten foreslår en presisering for oppfølging av 40 timers kurs for ledere, verneombud og AMU medlemmer på neste AMU møte 12.09.16.
 
 

 

PS 21/16 Godkjenning av varslingsrutiner i kvalitetssystemet Compilo  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak: 
Følgende varslingsrutiner i kvalitetssystemet Compilo godkjennes i AMU Verdal.

 1. Avvik vs Varsling
 2. Varslingsrutine jfr Etiske retningslinjer.
   

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg -13.06.2016

Forslag i møte:  
AMU godkjenner rutinen for varsling jfr Etiske retningslinjer, under forutsetning at pkt 1 under håndtering av varsel tydeliggjøres.

Håndtering av varsel

 1. Når en leder mottar et varsel må vedkommende vurdere om det er grunnlag for å undersøke de påståtte kritikkverdige forhold.
   

Endres til:

Håndtering av varsel

 1. Når en leder mottar et varsel må vedkommende vurdere om det er en varslingssak, før man undersøker de påståtte kritikkverdige forhold.
   

Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK: 
Følgende varslingsrutiner i kvalitetssystemet Compilo godkjennes i AMU Verdal.

 1. Avvik vs Varsling
 2. Varslingsrutine jfr Etiske retningslinjer
   

AMU godkjenner rutinen for varsling jfr Etiske retningslinjer, under forutsetning at pkt 1 under håndtering av varsel tydeliggjøres.

Håndtering av varsel

 1. Når en leder mottar et varsel må vedkommende vurdere om det er grunnlag for å undersøke de påståtte kritikkverdige forhold.
   

Endres til:

Håndtering av varsel

 1. Når en leder mottar et varsel må vedkommende vurdere om det er en varslingssak, før man undersøker de påståtte kritikkverdige forhold. 
   

 
 
 

PS 22/16 Orientering om lokal særavtale arbeidstøy - AMU Verdal  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering

Avtalen behandles i AMU kun ved innholdsmessige endringer i avtalen.
 
Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg -13.06.2016

Forslag i møte:  
AMU ber om at personal -og organisasjonsenheten innkaller arbeidsgruppen til en ny evaluering av avtalen. Evalueringsrapporten presenteres på neste AMU møte den 12.september 2016.

Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:  

Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 1. Avtalen behandles i AMU kun ved innholdsmessige endringer i avtalen.
 2. AMU ber om at personal -og organisasjonsenheten innkaller arbeidsgruppen til en ny evaluering av avtalen. Evalueringsrapporten presenteres på neste AMU møte den 12.september 2016.
   

  
 
 

PS 23/16 Retningslinjer for trafikksikre tjenestereiser i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune - AMU Verdal
  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner retningslinjer for trafikksikre tjenestereiser i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune.
 
Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg -13.06.2016

Forslag i møte:  
AMU foreslår følgende endring under Mål og definisjon i retningslinje for trafikksikre tjenestereiser i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune, endringer flyttes til

Definisjon: Med tjenestereiser menes all ferdsel i trafikken i tjeneste. Gjelder også når ansatte reiser til og fra jobb.

Endres til:

Definisjon: Med tjenestereiser menes all ferdsel i trafikken i tjeneste.

Følgende setning Gjelder også når ansatte reiser til og fra jobb legges til under tittel, Når retningslinjene gjelder:

Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner retningslinjer for trafikksikre tjenestereiser i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune. Godkjenningen forutsetter følgende endring under Mål og definisjon i retningslinjen:

Definisjon: Med tjenestereiser menes all ferdsel i trafikken i tjeneste.

Følgende setning Gjelder også når ansatte reiser til og fra jobb legges til under tittel, Når retningslinjene gjelder: 
 

 

PS 24/16 Orienteringer  Til toppen av siden

Orientering i møte: 
Alle enheter/avdelinger/verneområder i Verdal kommune har levert inn HMS/IA plan for perioden 2016 og 2017. 


   Til toppen av siden
Publisert: 24.02.2016 10:39 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS