Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 13.06.16 - PS 20/16 Evaluering av 40 - timers HMS kurs 2016 - AMU Verdal

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2006/1165 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 13.06.16 20/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar evalueringsrapporten fra 40- timers HMS kurs 2016 til orientering.

 1. Alle ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget skal gjennomføre 40 timers HMS kurs.
  - Kurs for ledere/verneombud bør oppdateres etter 8 år.
  - Kurset kan gjennomføres i løpet av en toårsperiode etter avtale med kursarrangører, dette gjelder i hovedsak for ledere.
 2. Kommunalsjefene får et ekstra ansvar for å påse at alle ledere har gjennomført 40 timers HMS kurs.
  - Hovedvernombudene har en samlet oversikt over hvem som har deltatt på 40 timers HMS kurs. 

Vedlegg:
Evalueringsrapport 40-timers HMS kurs 2016

Saksopplysninger:
Både verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og arbeidsgivere er pliktige til å gjennomføre HMS opplæring.

Arbeidsmiljøloven
§3-5 Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
§ 3-19 Varighet av opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Vurdering:
Arbeidsmiljøutvalget tar evalueringsrapporten fra 40- timers HMS kurs 2016 til orientering.

 1. Alle ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget skal gjennomføre 40 timers HMS kurs.
  - Kurs for ledere/verneombud bør oppdateres etter 8 år.
  - Kurset kan gjennomføres i løpet av en toårsperiode etter avtale med kursarrangører, dette gjelder i hovedsak for ledere.
 2. Kommunalsjefene får et ekstra ansvar for å påse at alle ledere har gjennomført 40 timers HMS kurs.
  - Hovedvernombudene har en samlet oversikt over hvem som har deltatt på 40 timers HMS kurs. 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.05.2021 10:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS