Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 13.06.16 - PS 19/16 Sykefraværsstatistikk 1 tertial 2016 - AMU Verdal

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2015/3610 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 13.06.16 23/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget godkjenner retningslinjer for trafikksikre tjenestereiser i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune. 

Vedlegg:
Retningslinjer for trafikksikre tjenestereiser i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune

Saksopplysninger:
Verdal kommune arbeider sammen med Trygg Trafikk for å bli godkjent som «Trafikksikker kommune». Arbeidet innebærer blant annet at man skal utarbeide retningslinjer og rutiner for å ivareta trafikksikkerhet både innenfor den kommunale organisasjonen og i samarbeid med frivillige organisasjoner og innbyggerne. I den forbindelse er det utarbeidet retningslinjer for trafikksikre tjenestereiser.

Levanger kommune vil starte arbeidet med å bli godkjent som «Trafikksikker kommune» i løpet av høsten 2016. Det er naturlig at retningslinjene som nå utarbeides gjelder for ansatte i både Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune, da disse inngår som en del av de felles HMS-prosedyrene som gjøres gjeldende.

Vurdering: 
Trafikksikkerhet er en del av HMS-arbeidet (med særskilt fokus på S'en), og stadig flere kommunalt ansatte er i løpet av arbeidshverdagen aktører i trafikken. Retningslinjer for trafikksikre tjenestereiser skal tydeliggjøre hvilket ansvar hver enkelt ansatt har når man ferdes i trafikken – enten man er kjørende, syklende eller gående. Selv om vegtrafikkloven gir et selvstendig ansvar til trafikantene uavhengig av hvor man har sin arbeidstilknytning, ønsker Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune at man tydeliggjør trafikantansvaret som kommunalt ansatt, og at dette også er en del av kommunens omdømmebygging.
 

 
  Til toppen av siden

 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.06.2016 10:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS