Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

13.11.2019 (60-63)

Utvalg :      Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato :         13.11.2019
Tid :           14:30 - 15:30


 
 
  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 60/19 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 61/19 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 04.11.2019 Protokoll
PS 62/19 Behandling av budsjett og økonomiplan 2020-2023 Saksframlegg Protokoll
PS 63/19 Orienteringer:
 • Innfasing ny versjon Compilo 27.11.2019 – Rådgiver Jan Erik Hermann.
- Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 13.11.2019

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Torgeir Skevik Medlem Ja Arbeidsgiver
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Christian Floan Aalberg Leder Ja Utdanningsforbundet 
Lise Heggdal Nestleder Ja Fagforbundet
Alis Ambli Solberg Medlem Nei Fagforbundet
Jostein Grimstad Medlem Nei Arbeidsgiver
Trine Wågø Medlem Ja Hovedverneombudet
Anne Grete Wold Olsen Medlem Ja Arbeidsgiver

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jan Erik Hermann  Utvalgssekretær  
     

 

Ellers møtte
NavnStillingMerknad
     
     

 

 

PS 60/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 13.11.2019 Til toppen av siden

BEHANDLING: 
       
VEDTAK: 
Godkjent uten merknad.
       

 

PS 61/19 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 13.11.2019

BEHANDLING: 
          
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 4. november 2019 ble godkjent uten merknader.
             
  
  

PS 62/19 Behandling av budsjett og økonomiplan 2020-2023    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 13.11.2019

BEHANDLING: 
Det ble fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt 1 (innstillinga blir da pkt. 2 - pkt. 4).
AMU ønsker å uttrykke en bekymring for de bemanningsmessige konsekvensene av investeringstakten, og den påvirkning det kan få for de ansatte sitt arbeidsmiljø.

Votering:

 • Det ble først votert over forslaget til nytt pkt. 1. Enstemmig vedtatt.
 • Det ble så votert samlet over leders forslag til vedtak og vedtatt nytt pkt. 1. Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:     

 1. AMU ønsker å uttrykke en bekymring for de bemanningsmessige konsekvensene av investeringstakten, og den påvirkning det kan få for de ansatte sitt arbeidsmiljø.
 2. Ved nødvendig omstilling av organisasjonen skal endringer og prosesser gjennomføres i tråd med arbeidsmiljølovens krav. Arbeidsmiljøutvalget ber herunder partene om å ha særlig fokus på
  - gode rutiner for informasjon, tilrettelegging og utvikling av de ulike arbeidsplassene som berøres av omstillingene
  -gode rutiner for drøfting av arbeidsforholdene, for rådføring med vernetjenesten og for ansattes medvirkning
  - god systematikk i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, med spesielt fokus på risikovurderinger og handlingsplaner for å redusere risiko
  - vern mot diskriminering
 3. Arbeidsmiljøutvalget ber om rapport fra de ulike virksomhetene om hvordan oppgavene i pkt. 2 planlegges fulgt opp i de ulike delene av organisasjonen. Slik rapport skal foreligge til AMU-møtet 13. januar.
 4. Arbeidsmiljøutvalget ber virksomhetene rapportere hvert kvartal om utviklingen i arbeidsmiljøet, etter nærmere fastsatte kriterier. Slike kriterier vedtas i AMU i møtet 13. januar.


       
  

PS 63/19 Orienteringer     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 13.11.2019

BEHANDLING:  
Orientering v/Jan Erik Hermann:

Compilo oppdateres og 28. november vil vi bli møtt med en ny fremside når vi logger oss på.
Samme måte å logge inn på. I utgangspunktet vil vi da få opp 3 faner; Dokumentregister, forbedringsmeldinger og avviksmeldinger.

Det som møter oss vil se slik ut:
Lenke til 2 minutters intovideo: https://vimeo.com/327936048/ad527de6e5

Ny versjon 28. november 2019

 • Alt av innhold i dagens versjon vil bli overført til ny versjon.
 • All historikk vil bli ivaretatt.
 • Avvikskategoriene, som er de alternativene som vi kan velge mellom når vi skriver et avvik, reduseres fra over 400 til 100
 • Antall rutiner og dokumenter som ligger i dokumentarkivet i Compilo, er redusert til det halve
 • Alt gammelt fra tiden i Innherred samkommune er gått gjennom. Det som gjaldt kun levanger kommune er slettet.
 • Det vil bli sendt ut informasjon i forkant, på mail, til alle ansatte.

Opplæring:

 • Opplæringsvideoer i den nye versjonen av Compilo
 • Ny digital opplæring i Nanolæring/Junglemap som vi vil ta i bruk.
 • I tillegg vil det vil bli gitt tilbud om opplæring 

 

   Til toppen av siden

Publisert: 04.04.2019 07:54 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS