Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 23.01.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 23.01.2012
Tid            : 13:00 - 15:00 
Til stede   : 7 representanter 

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 001/12 Godkjenning av innkalling og sakliste  - Protokoll
PS 002/12 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte - Protokoll
PS 003/12 AMU Verdal valg av leder og nestleder 2012 Saksframlegg
Protokoll
PS 004/12 Bedriftsavtale med Sprek treningssenter for 2012 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 005/12 Diskusjon omkring HMS-arbeidet i Verdal kommune; muligheter og utfordringer. Rådmannen innleder til debatt -
Protokoll
PS 006/12 Orientering om grunnkurs arbeidsmiljø (40-timerskurset) - mars/april 2012 - Protokoll
PS 007/12 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 23.01.2012
NavnFunksjonMøterMerknad
Geir Sandholm Leder Ja  
Kristin Gomo Hallem Medlem Ja  
Lise Heggdal Medlem Ja  
Kristin Bratseth Medlem Ja  
Kari Birgitte Ekseth Medlem Ja  
Jostein Grimstad Medlem Ja  
Randi Segtnan Medlem Nei  
Trine Wågø Olsen Medlem Nei  
Frode Kvittem Varaedlem Ja Møtte for Randi Segtnan
       
       
       

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Grete Wold HMS-kordinator  

Ellers møtte:
Johan Aunet, AktiMed 

 
 
 
PS 001/12 Godkjenning av innkalling og sakliste     Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.01.2012

BEHANDLING:  
Forslag i møte:
Utvalgssekretær: Det tilstrebes at de fleste AMU-møtene legges til virksomhetsområder/verneområder. Av ulike grunner fikk vi ikke lagt et møte ute i virksomhetsområdene denne gangen.

Avstemning:
Enstemmig
   
 
VEDTAK:  
Innkalling og sakliste godkjennes. 
 
 
 
 
PS 002/12 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte      Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.01.2012

BEHANDLING:    
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig
  
 
VEDTAK:  
Protokoll fra siste møte godkjennes  
 
 
 
 
PS 003/12 AMU Verdal valg av leder og nestleder 2012      Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.01.2012

BEHANDLING:    
Forslag i møte:
Som leder for AMU i 2012 velges Kristin Bratseth.
Som nestleder for AMU i 2012 velges Kristin Gomo Hallem.

Avstemning:
Enstemmig. 
     
 
VEDTAK:  
Som leder for AMU i 2012 velges Kristin Bratseth.
Som nestleder for AMU i 2012 velges Kristin Gomo Hallem. 
 
 
 
 
PS 00
4/12 Bedriftsavtale med Sprek treningssenter for 2012       Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.01.2012

BEHANDLING:     
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig
 
      
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
 
 
 
 
 
PS 00
5/12 Diskusjon omkring HMS-arbeidet i Verdal kommune; muligheter og utfordringer. Rådmannen innleder til debatt
  
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.01.2012

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Rådmannen innledet til diskusjon, og er opptatt av å se HMS-arbeidet som en integrert del av arbeidshverdagen og måloppnåelsen for alle ledere og virksomhetsområder.

Møtet drøftet mulige tilnærminger knyttet til de utfordringene man står overfor i HMS-arbeidet. Spesielt ble temaer som fysisk/bygningsmessig vedlikehold og bedriftsintern omplassering/attføring diskutert. Dette er områder som oppleves særskilt krevende, og utfordrer samhandlingen mellom virksomhetsområdene i kommunen i stor grad.

Avstemning:
Saken ble drøftet på generell basis, uten avstemming. 
 
 
VEDTAK:
HMS-arbeidet ble diskutert på generell basis uten avstemming og vedtak 
 
 
 
 
 
PS 006/12 Orientering om grunnkurs arbeidsmiljø (40-timerskurset) - mars/april 2012  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.01.2012

BEHANDLING:
Forslag i møte:
HMS-koordinator orienterte om datoer for årets grunnkurs arbeidsmiljø:

  • Onsdag 7. mars
  • Onsdag 21. mars
  • Fredag 23. mars
  • Fredag 13. april

Målgruppe: nye verneombud, nye ledere og nye AMU-medlemmer.

Avstemning:
Enstemmig 
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
 
 
 
 
PS 007/12 Orienteringer      Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.01.2012

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Rådmannen: Prosess i gang knyttet til rekruttering av ny kommunalsjef oppvekst, samt vurdering av ny enhetsleder for Kemnerkontoret.

Avstemning:
Enstemmig
 
 
VEDTAK:
Tatt til orientering.

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS