Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 3/12

AMU Verdal valg av leder og nestleder 2012

Saksbehandler : Anne Grete Wold

Arkivref : 2009/1026 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 23.01.12 3/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Som leder for AMU i 2012 velges ….
Som nestleder for AMU i 2012 velges …
 

Vedlegg:
Ingen
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 

Saksopplysninger:
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune har årlig valg av leder og nestleder.
Arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden bytter på å ha ledervervene.
Geir Sandholm representerer arbeidstakersiden i AMU, og har vært leder i 2011. Lise Heggdal har vært nestleder.
Det skal velges ny leder og nestleder fra arbeidsgiversiden til AMU for 2012.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 08.02.2012 11:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS