Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 19.03.2012

Møtested  : 3. etasje, Herredshuset, Verdal
Dato         : 19.03.2012
Tid           : 13:00 - 15:00
Til stede   : 8 representanter

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 008/12 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 009/12 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte - Protokoll
PS 010/12 Orientering fra leder og ansattrepresentant ved Servicekontoret Saksframlegg
Protokoll
PS 011/12 Revidert ansettelsesreglement Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 012/12 Rapportering til AMU sykefraværstall Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 013/12 AKAN-arbeidet i Levanger kommune og Verdal kommune - Årsrapport til arbeidsmiljøutvalgene 2011 Saksframlegg Protokoll
PS 014/12 Årshjul arbeidsmiljøutvalget Saksframlegg Protokoll
PS 015/12 Forsøk med videregående opplæring på arbeidsplassen. Orientering v/ Organisasjonssjef Inger Johanne Uthus -
Protokoll
PS 016/12 Orienteringer - Protokoll
Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 19.03.2012
NavnFunksjonMøterMerknad
Kristin Bratseth  Leder Ja  
Kristin Gomo Hallem Medlem Ja  
Lise Heggdal Medlem Ja  
Geir Sandholm Medlem  Ja  
Kari Birgitte Ekseth Medlem Ja  
Jostein Grimstad Medlem Ja  
Frode Kvittem Medlem Ja  
Trine Wågø Olsen Medlem Ja  
       
       
       
       
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Grete Wold HMS-kordinator  
Inger Johanne Uthus Organisasjonssjef  
Bjørn Engelin Personalrådgiver  

Ellers møtte:
Rune Holmlimo, AktiMed
Sølvi Melvold og Sissel Eva Skrove, Servicekontoret (sak 10/12)
PS 008/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Rådmannen i Levanger ønsker å orientere om OU 2012 under Orienteringer.

Avstemning:
Enstemmig


VEDTAK:
Innkalling og sakliste godkjennes.
PS 009/12 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig


VEDTAK:
Protokoll fra siste møte godkjennes
PS 010/12 Orientering fra leder og ansattrepresentant ved Servicekontoret Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.


VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalgene tar saken til orientering.


PS 011/12
Revidert ansettelsesreglement Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig


VEDTAK:
Administrasjonsutvalget i Verdal kommune og Levanger kommune, vedtar forslaget til revidert ansettelsesreglement for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune.
PS 012/12
Rapportering til AMU sykefraværstall  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Ingen

Avstemning:
Enstemmig


VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær til orientering.


PS 013/12 AKAN-arbeidet i Levanger kommune og Verdal kommune - Årsrapport til arbeidsmiljøutvalgene 2011  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

BEHANDLING:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig


VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalgene tar saken til orientering.
PS 014/12 Årshjul arbeidsmiljøutvalget  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

BEHANDLING:
Forslag i møtet:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig


VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til forslaget til årshjulPS 015/12 Forsøk med videregående opplæring på arbeidsplassen. Orientering v/ Organisasjonssjef Inger Johanne Uthus
 
Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

BEHANDLING:
Forslag i møtet:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig


VEDTAK:
Saken tas til orientering.PS 016/12 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

BEHANDLING:
Rådmann Ola Stene: Orienterte om OU-prosessen som er i gang i Levanger kommune. Lenke for mer informasjon: http://www.levanger.kommune.no/Prosjekt/OU-2012/.

HMS-koordinator Anne Grete Wold: Orienterte om stor interesse for grunnkurs arbeidsmiljø. Det blir kjørt to kurs i vår, ett er allerede i gang med 20 deltakere. Det andre starter opp i april/mai (20 deltakere).VEDTAK:
Tas til orientering.

Publisert: 30.11.2011 11:12 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS