Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 12/12

Rapportering til AMU sykefraværstall

Saksbehandler : Inger Johanne Uthus

Arkivref : 2011/8600 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 19.03.12 12/12
 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær til orientering. 

Vedlegg:
Oversikt over sykefraværsprosenter for Innherred Samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 

Saksopplysninger:
Rapportene viser sykefraværsprosent  i våre kommuner de siste to år, samt en grafisk fremstilling tilbake til 2008. Uviklingen viser for Levanger en  nedgang fra 2010 til 2011 på 0,2 %. 
Sykefraværsprosent i 2011 i Levanger er på 7,8 %.
 
Utviklingen iVerdal viser samme utvikling, sykefraværsprosent i Verdal er på 8.3% det samme i 2010. 

For Innherred samkommune er utviklingen svært positiv.
Gjennomsnitts prosent i 2011 er på 3,2 % i forhold til 2010 som var på 6,9 %.

 
Vurdering:
Sykefraværstallene viser nedgang, hvilket er svært positivt. Dette indikerer at det arbeides godt med oppfølging av sykemeldte og forebygging ut på den enkelte arbeidsplass.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 13.04.2012 10:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS