Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 14/12

Årshjul arbeidsmiljøutvalget

Saksbehandler : Anne Grete Wold

Arkivref : 2012/1869 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 19.03.12 14/12
 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til forslaget til årshjul (med følgende tillegg/justeringer):

Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 

Saksopplysninger:
HMS-koordinator / utvalgssekretær for arbeidsmiljøutvalget har laget et utkast til årshjul for arbeidsmiljøutvalgene i Levanger og Verdal. Dette for å sikre at nødvendige saker blir behandlet til riktig tid, og at det er en noenlunde forutsigbarhet i prosessene. Forslaget lyder som følger:

Følgende faste saker skal ivaretas og behandles gjennom året:

Oversikt faste saker i arbeidsmiljøutvalget
Når Faste saker
Møte i februar
 • Diverse årsrapporter; AKAN, bedriftshelsetjenesten, skademeldinger, treningsavtaler
 • Sykefravær siste år, samt 3. tertial siste år
 • Forberedelse av medarbeiderundersøkelse (aktuelt år)
Møte i april
 • Dialogmøte ang. HMS-utfordringer i organisasjonen, som grunnlag for overordnet HMS-årsplan.
Møte i juni
 • Sykefravær 1. tertial
 • Lokale HMS-årsplaner på enhetene/ virksomhetsområdene/verneområdene (omfang og innhold)
 • Starte arbeidet med overordnet HMS-årsplan for påfølgende år
Møte i september
 • Oppfølging av medarbeiderundersøkelse (aktuelt år)
Møte i november
 • Behandle budsjett (til uttalelse).
 • Sykefravær 2. tertial
 • Vedta overordnet HMS-årsplan for påfølgende år

 

 • I henhold til Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 10-2 kan utvalget i tillegg ta opp spørsmål på eget initiativ eller etter anmodning fra et verneombud.
 • Minst 3 av møtene skal i hovedsak legges til enheter/ virksomhetsområder utenfor rådhuset. Enhetene/virksomhetsområdene skal da orientere om sitt HMS-arbeid, og evt. foreta en omvisning. Utvalgssekretær kontakter og forespør aktuell enhet/ virksomhetsområde minst 1 mnd. i forkant av møtedato.
 • Minst 2 av møtene skal være fellesmøter mellom arbeidsmiljøutvalgene i Levanger og Verdal, fortrinnsvis februarmøtet og junimøtet.
   

 
Vurdering:
Det er ønskelig at arbeidsmiljøutvalgene kommer med innspill på forslag til årshjul.
Innspillene bør komme som tillegg eller endringer til forslaget.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 13.04.2012 11:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS