Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 14.05.2012

Møtested  : Teknisk drift, uteavdelingens lokaler på Tinna
Dato         : 14.05.2012
Tid           : 13:00 - 15:00
Til stede   : 7 representanter  

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 024/12 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 025/12 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte - Protokoll
PS 026/12 Orientering fra leder og verneombud i uteavdelingen, Teknisk drift Saksframlegg
Protokoll
PS 027/12 Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll
PS 028/12 Reviderte retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune Saksframlegg
Protokoll
PS 029/12 Årsrapport fra Bedriftshelsetjenesten 2011 Saksframlegg Protokoll
PS 030/12 Skademeldinger 2011 - rapportering til AMU Saksframlegg Protokoll
PS 031/12 Orienteringer - Protokoll
Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 14.05.2012
NavnFunksjonMøterMerknad
Kristin Bratseth  Leder Ja  
Kristin Gomo Hallem Nestleder Ja  
Lise Heggdal Medlem Ja  
Geir Sandholm Medlem  Ja  
Kari Birgitte Ekseth Medlem Ja  
Jostein Grimstad Medlem Ja  
Frode Kvittem Medlem Ja  
Trine Wågø Olsen Medlem Nei  
       
       
       
       
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Grete Wold HMS-kordinator  

Ellers møtte:
Rune Holmlimo, AktiMed
Bård Kotheim, Virksomhetsleder Teknisk Drift

Harry Halland, Morten Haga og Fredrik Ness deltok på sak 26/12
PS 024/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 14.05.2012

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig


VEDTAK:
Innkalling og sakliste godkjennes.
PS 025/12 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 14.05.2012

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig


VEDTAK:
Protokoll fra siste møte godkjennes
PS 026/12 Orientering fra leder og verneombud i uteavdelingen, Teknisk drift Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 14.05.2012

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.


VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

PS 027/12
Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2011  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 14.05.2012

BEHANDLING:
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Forslag i møte:
Rådmannen etterspør tilbakemelding fra de virksomhetsområder som ikke har svart.

Avstemning:
Enstemmig


VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
Rådmannen etterspør tilbakemelding fra de virksomhetsområder som ikke har svart.


PS 028/12 Reviderte retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 14.05.2012

BEHANDLING:
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Reviderte retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune vedtas.

Forslag i møte:
Reviderte retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune vedtas med følgende endring: I kulepunkt 4 under 1.2. omformuleres “ledelsen” til “nærmeste leder”.

Avstemning:
Enstemmig


VEDTAK:
Reviderte retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune vedtas med følgende endring: I kulepunkt 4 under 1.2. omformuleres “ledelsen” til “nærmeste leder”.


 
PS 029/12 Årshjul arbeidsmiljøutvalget  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 14.05.2012

BEHANDLING:
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møtet:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig


VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 

 

PS 030/12 Skademeldinger 2011 - rapportering til AMU Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 14.05.2012

BEHANDLING:
Forslag i møtet:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig


VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalgene tar saken til orientering.

 


PS 031/12 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 14.05.2012

BEHANDLING:
Rådmann og kommunalsjef:
Frode Kvittem har tiltrådt som kommunalsjef oppvekst. Hovedoppgaven framover blir å ta ansvar for prosess i forhold til framtidig organisering av oppvekstområdet i Verdal kommune.


VEDTAK:
Tas til orientering.

Publisert: 30.11.2011 11:12 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS