Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 27/12

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2011

Saksbehandler : Anne Grete Wold

Arkivref : 2011/4719 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 14.05.12 27/12
 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Vedlegg:

 1. Notat medarbeiderundersøkelsen 2011 Oppvekst
 2. Notat medarbeiderundersøkelsen helse og velferd
 3. Notat oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Samfunnsutvikling
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 

Saksopplysninger:
Våre kommuner gjennomførte i 2011 medarbeiderundersøkelse for alle ansatte. Dette var den fjerde undersøkelsen som er gjennomført i regi av bedrekommune.no siden første gang i 2005.
 
Undersøkelsen var fortrinnsvis web-basert, der ansatte fikk et eget passord for å logge seg på og svare på undersøkelsen. Der dette ikke var gjennomførbart, var det muligheter for å svare på papir. Følgende hovedtidsplan ble lagt opp, og ble diskutert både i strategisk ledergruppe og arbeidsmiljøutvalgene:

 1. Enhetene / virksomhetsområdene definerer hvem som skal være med i medarbeiderundersøkelsen, og om enheten skal grupperes. Melder tilbake om antall i de ulike gruppene 
  Fram til 25. februar
   
 2. Enhetene informerer ansatte om undersøkelsen og forbereder. 
  Fram til 1. mars
   
 3. Utv.stab sender ut passord og veiledning til enhetene / virksomhetsområdene 
  Fra 1. til 5. mars
   
 4. Undersøkelsen går.  Fil ligger på F-disken som viser fortløpende svarprosent for virksomhet/enhet. 
  Fra 1. mars til 1. april
   
 5. Svar blir utsendt. >
  Fra 1. april til påske
   
 6. Videre prosess
  • informasjon om resultat til ansatte
  • refleksjon enhet/virksomhet i samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og ledergruppe
  • tilbakemelding til kommunalsjef om resultat av refleksjon og om det er nødvendig å sette i gang videre prosesser
  • svar fra kommunalsjef og videre dialog om dette. 
  April-mai
   

Vedlagt er notater fra de tre kommunalsjefene om hvordan oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen har foregått i virksomhetsområdene i Verdal kommune. Eventuelle behov for utfyllende opplysninger gis i møtet. 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 06.08.2012 11:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS