Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møte i arbeidsmiljøutvalget 03.06.2013

Møtested : Levanger rådhus, Formanskapssalen, møterom 3008
Dato : 03.06.2013
Tid : 13:00 - 15:00
Til stede :  6 medlemmer

Møte var et felles AMU møte med Levanger arbeidsmiljøutvalg.
Felles AMU behandlet sakene fra 16 til 22.
AMU Verdal behandlet sak 23.

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 016/13 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 017/13 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 11.03.2013 Protokoll
PS 018/13 Rapportering sykefravær/nærvær 1.terital 2013 Saksframlegg Protokoll
PS 019/13 Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2013 Saksframlegg Protokoll
PS 020/13 Bedriftshelsetjenesten AktiMed presenterer månedsrapporter fra februar og mars 2013 Saksframlegg
Protokoll
PS 021/13 Orientering om de nye arbeidsmiljøforskriftene og arbeidsmiljøutvalgets oppgaver Saksframlegg Protokoll
PS 022/13

Orienteringer

- Protokoll
PS 023/13 Møteplan AMU Verdal 2.halvår 2013 - behandles av AMU Verdal Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 03.06.2013

NavnFunksjonMøterMerknad
Lise Heggdal Leder Nei  
Geir Sandholm Nestleder Ja  
Kristin Gomo Hallem Medlem Nei  
Kristin Bratseth Medlem Nei  
Alis Ambli Solberg Medlem Ja  
Jostein Grimstad Medlem Ja  
Frode Kvittem Medlem Ja  
Trine Wågø Olsen Medlem Ja  
 Morten Egil Haga  Vara Ja  Møtte for Lise Heggdal
       
       
       
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Sølvi Melvold  Sekretær arbeidsmiljøutvalget  
Inger Johanne Uthus Enhetsleder organisasjonsenheten  

Rune Holmlimo fra bedriftshelsetjenesten deltok under hele møtet.


PS 016/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.06.2013

Forslag i møtet:
Innkalling og sakliste godkjennes.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Innkalling og sakliste godkjennes.

 

PS 017/13 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.06.2013

Forslag i møte:
Møteprotokoll fra siste AMU møte den 11.03.13 godkjennes..

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Møteprotokoll fra siste AMU møte den 11.03.13 godkjennes.

 

PS 018/13 Rapportering sykefravær/nærvær 1.terital 2013  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.06.2013

Rådmannens innstilling:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 


PS 019/13
Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2013  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.06.2013

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte:
Tilleggsforslag fra AMU møte 18.03.13 følges opp videre i neste AMU møte:

AMU tar stilling til om enkelte enheter skal utfordres til å si noe om hvordan de har fulgt opp resultatet fra medarbeiderundersøkelsen på sin enhet.

Forslag:
En enhet velges ut i Verdal kommune til å presentere medarbeiderundersøkelsen og oppfølging av denne. Neste AMU møte den 23.september gjennomføres på den utvalgte enheten.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Tilleggsforslag fra AMU møte 18.03.13 følges opp videre i neste AMU møte:

AMU tar stilling til om enkelte enheter skal utfordres til å si noe om hvordan de har fulgt opp resultatet fra medarbeiderundersøkelsen på sin enhet.

Forslag:
En enhet velges ut i Verdal kommune til å presentere medarbeiderundersøkelsen og oppfølging av denne. Neste AMU møte den 23.september gjennomføres på den utvalgte enheten.

 PS 020/13 Bedriftshelsetjenesten AktiMed presenterer månedsrapporter fra
februar og mars 2013 Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.06.2013

Rådmannens innstilling:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orienering.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 

 


 
PS 021/13 Orientering om de nye arbeidsmiljøforskriftene og arbeidsmiljøutvalgets oppgaver  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.06.2013

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. PS 022/13 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.06.2013

Orientering:
Enhetsleder organisasjonsenheten Inger Johanne Overvik Uthus orienterte om ulike prosjekt som pågår under paraplyen: Saman om ein betre kommune.

  • Nærværsprosjekt
  • Omdømme
  • Følgeforskning; Fra vikar til fast.

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 

 PS 023/13 Møteplan AMU Verdal 2.halvår 2013 Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.06.2013

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for 2.halvår 2013:

  • Mandag 23.september
  • Mandag 18.november

 Begge møter kl 13 - 15

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Publisert: 21.11.2012 08:25 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS