Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 19/13

Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2013

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref :  2013/1294 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 03.06.13 19/13

 

Rådmannensforslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg:
Overordnet oversikt fra medarbeiderundersøkelsen vil bli presentert på møte
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 

Saksopplysninger:
Verdal og Levanger Kommune med ISK har annethvert år fra 2003 gjennomført medarbeiderundersøkelse. Nytt i 2013 er at vi har kjøpt tilgang til Questback slik at vi kjører undersøkelsa sjøl. Vi har slik styring med hva vi spør om sjøl, og har endra noe på spørsmåla fra sist.

Undersøkelsa ble gjennomført med at vi fikk virksomheter og enheter til å avklare hvem som skulle være med, fikk samkjørt det med den epostadressen lønnsmeldinga går månedsvis ut på, og sendte ut pr epost. Systemet gir oss adgang til å purre når vi sjøl vil, og det har vi gjort.

Svarprosenten er bra nok, og for Verdal kommune sin del god. Dette systemet har gjort at vi kommer tettere på og har gitt grunnlag for høyere svarprosent. 2 enheter på Levanger har ikke kommet i gang ennå, de vil komme etter hvert. Totalt er det kommet inn litt over 1400 svar.

Nå pr 23/5 starter oppsummering og analyse av resultat.

Vurdering:
Overgang til nytt system har gått bra, og vi har fått muligheter vi ikke hadde før. Svarprosenten er såpass god de fleste steder at det gir grunnlag for det som er hensikten, å få en oversikt over ansattes opplevelse av arbeidssituasjonen, og å avdekke om det er forhold som må undersøkes grundigere.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 29.05.2013 12:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS