Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 21/13

Orientering om de nye arbeidsmiljøforskriftene og arbeidsmiljøutvalgets oppgaver

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2006/1165 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Verdal arbeidsmiljøutvalg 03.06.13 21/13

 

Rådmannensforslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:

  • Hovedvernombud Jostein Hulbækdal vil orientere om de nye arbeidsmiljøforskriftene, og de endringer som trådte i kraft fra 1.januar 2013.
  • HMS-koordinator Sølvi Melvold vil orientere om arbeidsmiljøutvalgets oppgaver jfr kapittel 7 i Arbeidsmiljøloven §7-1 og §7-2
Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 23.07.2021 11:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS