Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møte i arbeidsmiljøutvalget 23.09.2013

Møtested : Ressurssenter Oppvekst – møterom kjeller helsesenteret
Dato : 23.09.2013
Tid : 13:00 - 15:00 
 

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 24/13 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 25/13 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 03.06.2013 Protokoll
PS 26/13 Orientering fra leder og verneombud om Ressurssenter Oppvekst Saksframlegg Protokoll
PS 27/13 Kvalitetslosen - Avviksstatistikk - orientering i AMU Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 28/13 Presentasjon av medarbeiderundersøkelse 2013 - AMU Verdal Saksframlegg
Protokoll
PS 29/13 Trening i arbeidstid - innføring av ens praksis Saksframlegg Protokoll
PS 30/13

Orienteringer

 • Orientering fra Rådmann, lederprogram, budsjett og tertialrapportering.
 • Leder Rune Holmlimo informerer om statusrapport fra bedriftshelsetjenesten AktiMed.
 • IA kontakt Sølvi Melvold informerer om referat fra møte i    IA gruppa for Verdal, Levanger og Innherred samkommune.
- Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 23.09.2013

NavnFunksjonMøterMerknad
Lise Heggdal Leder Ja  
Geir Sandholm Nestleder Ja  
Kristin Gomo Hallem Medlem Ja  
Anne Kari Haugdal Medlem Ja  
Alis Ambli Solberg Medlem Ja  
Jostein Grimstad Medlem Ja  
Frode Kvittem Medlem Nei  
Trine Wågø Olsen Medlem Nei  
Bård Kotheim Vara Ja Møtte for Frode Kvittem
       
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Sølvi Melvold  Sekretær arbeidsmiljøutvalget  

Ellers møtte Rune Holmlimo. AktiMed
Under sak 26/13 møtte:
Virksomhetsleder Lars Einar Karlsen og verneombud Inga Marie Pedersen fra Ressurssenter oppvekst 
 

PS 024/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.09.2013

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Innkalling og sakliste godkjennes

 

PS 025/13 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.09.2013

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Møteprotokoll fra siste møte godkjennes

 

PS 026/13 Orientering fra leder og verneombud om Ressurssenter Oppvekst  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.09.2013

Se presentasjonen som ble brukt her.

Rådmannens innstilling:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 


PS 027/13
Kvalitetslosen - Avviksstatistikk - orientering i AMU Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.09.2013

Rådmannens innstilling:
Avviksrapportering /statistikk fra kvalitetslosen tas til orientering.

Forslag i møte:
Ingen

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 PS 028/13 Presentasjon av medarbeiderundersøkelse 2013 - AMU Verdal
Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.09.2013

Rådmannens innstilling:
Medarbeiderundersøkelse 2013 tas til orientering.

En enhet i Verdal kommune og en enhet i Innherred samkommune utfordres til å informere om hvordan de har fulgt opp medarbeiderundersøkelsen på sin enhet, dette presenteres på neste AMU møte den 18.november 2013.

Forslag i møte:
To enheter fra Verdal kommune og en enhet fra Innherred samkommune utfordres til å informere om hvordan de har fulgt opp medarbeiderundersøkelsen på sin enhet, dette presenteres på neste AMU møte den 18.november 2013.

Forslag på enheter:

 • Forbregd Lein barnehage
 • Ørmelen Bo- og Helsetun Fredheim
 • IKT enheten
   

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
To enheter fra Verdal kommune og en enhet fra Innherred samkommune utfordres til å informere om hvordan de har fulgt opp medarbeiderundersøkelsen på sin enhet, dette presenteres på neste AMU møte den 18.november 2013.

Forslag på enheter:

 • Forbregd Lein barnehage
 • Ørmelen Bo- og Helsetun Fredheim
 • IKT enheten
   


 
PS 029/13 Trening i arbeidstid - innføring av ens praksis  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.09.2013

Forslag i møte:
Ingen

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til etterretning. 


 

PS 030/13 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.09.2013

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar sakene til orientering.

Publisert: 21.11.2012 08:25 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS