Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 27/13

Kvalitetslosen - Avviksstatistikk - orientering i AMU Verdal

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref :  2013/5987 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 23.09.13 27/13

 

Rådmannens innstilling:
Avviksrapportering /statistikk fra kvalitetslosen tas til orientering.

Hjemmel / bakgrunn for saken: 
I kvalitetslosen finnes det en egen statistikkmodul som kan generere ulike statistikker.
Her kan det utarbeides statistikker, for å få innsikt i datagrunnlaget for avvik som er meldt i organisasjonen. Avviksrapportering gir grunnlag for å iverksette ulike forbedringstiltak, samt dokumentere driften i organisasjonen.

Det er store variasjoner på hvordan det meldes og rapporteres avvik på enhetene, ulik avvikskultur og usikkerhet rundt avviksrapportering er en av flere årsaker. Det er i hovedsak helseinstitusjonene som melder flest avvik, det er da mulig å innhente empiriske datagrunnlag for iverksetting og kartlegging av forbedringstiltak.
Avviksmodulen i kvalitetslosen er et verktøy for å ivareta gode rutiner for internkontroll for dokumentasjon og risikovurderinger.

Det er laget en rapport i kvalitetslosen som viser ulike avviksstatistikker, dette presenteres i AMU møte.

Vedlegg:
Viser til rapport direkte fra kvalitetslosen
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.09.2013 12:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS