Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møte i arbeidsmiljøutvalget 18.11.2013

Møtested : Ørmelen Bo- og helsetun
Dato : 18.11.2013
Tid : 13:00 - 15:10
 

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 31/13 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 32/13 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 23.09.2013 Protokoll
PS 33/13 Orientering fra leder ved Ørmelen bo-og helsetun Saksframlegg Protokoll
PS 34/13 Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelse 2013 i AMU Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 35/13 Orientering om oppfølging av sykmeldte av VekstTorget AS Saksframlegg
Protokoll
PS 36/13 Rapportering sykefravær/nærværstall 2.tertial 2013 Saksframlegg Protokoll
PS 37/13

Orientering fra Rådmann Jostein Grimstad - Budsjett 2014

Saksframlegg Protokoll
PS 38/13

Orientering i AMU Verdal - Saman om ein betre kommune

Saksframlegg  Protokoll
PS 39/13

Orienteringer

  • Introduksjonsdag for nytilsatte, deltagelse fra skoleverket, oppfølging av sjekkliste for nytilsatte. v/Geir Sandholm utdanningsforbundet.
  • Informasjon fra møte i AKAN-utvalget ved HMS-koordinator Sølvi Melvold.
- Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 18.11.2013

NavnFunksjonMøterMerknad
Lise Heggdal Leder Ja  
Geir Sandholm Nestleder Ja  
Kristin Gomo Hallem Medlem Ja  
Anne Kari Haugdal Medlem Ja  
Alis Ambli Solberg Medlem Ja  
Jostein Grimstad Medlem Ja  
Frode Kvittem Medlem Nei  
Trine Wågø Olsen Medlem Ja  
       
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Harald Eivind Folkedahl Enhetsleder organisasjonsenheten  
Inger Johanne Uthus Rådgiver organisasjonsenheten  
Sølvi Melvold  Sekretær arbeidsmiljøutvalget  

Bedriftshelsetjenesten AktiMed v/Jon Aune 
 

PS 031/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 18.11.2013

Forslag i møte:
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Avstemning:
Enstemmig. 

VEDTAK:
Innkalling og sakliste ble godkjent.

 

PS 032/13 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 18.11.2013

Forslag i møte:
Møteprotokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte den 23.09.13 godkjennes.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK:
Møteprotokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte den 23.09.13 godkjennes.

 
 

PS 033/13 Orientering fra virksomhetsleder ved Ørmelen Bo- og Helsetun  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 18.11.2013

Rådmannens innstilling:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 


PS 034/13
Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelse 2013 i AMU Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 18.11.2013

Rådmannens innstilling: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 


PS 035/13 Orientering om oppfølging av sykmeldte av VekstTorget AS
Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 18.11.2013

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig. 

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 
 
PS 036/13 Rapportering sykefravær/nærværstall 2.tertial 2013  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 18.11.2013

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 

PS 037/13 Orientering fra Rådmann Jostein Grimstad - Budsjett 2014 Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 18.11.2013

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

PS 038/13 Orientering i AMU Verdal - Saman om ein betre kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 18.11.2013

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte:
Orientering om prosjektet – Saman om ein betre kommune utsettes til neste AMU møte i januar måned 2014.

Avstemning: 
Forslag fremmet i møte – enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Orientering om prosjektet – Saman om ein betre kommune utsettes til neste AMU møte i januar måned 2014.PS 039/13 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 18.11.2013

Forslag i møte: 
Orientering om AKAN – utvalg utsettes til neste AMU møte i januar måned 2014.

Avstemning: 
Forslag fremmet i møte, enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Orientering om AKAN – utvalg utsettes til neste AMU møte i januar måned 2014.

Publisert: 21.11.2012 08:25 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS