Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 34/13

Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelse 2013 i AMU Verdal

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref :  2006/1165 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 18.11.13 34/13

 

Rådmannens innstilling:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Hjemmel / bakgrunn for saken: 
Resultat fra medarbeiderundersøkelse våren 2013 ble gjennomgått i arbeidsmiljøutvalget  den 23.09.13.

Følgende vedtak ble vedtatt:
To enheter fra Verdal kommune og en enhet fra Innherred samkommune utfordres til å informere om hvordan de har fulgt opp medarbeiderundersøkelsen på sin enhet, dette presenteres på neste AMU møte den 18.november 2013.

Forslag på enheter:

  • Forbregd Lein barnehage
  • Ørmelen Bo- og Helsetun Fredheim
  • IKT enheten
     

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
To enheter fra Verdal kommune og en enhet fra Innherred samkommune utfordres til å informere om hvordan de har fulgt opp medarbeiderundersøkelsen på sin enhet, dette presenteres på neste AMU møte den 18.november 2013

Følgende tre enheter ble utfordret:

  1. Forbregd Lein barnehage v/Styrer Kari Reistad
  2. Ørmelen Bo -og helsetun Fredheim v/Avdelingsleder Wenche S Kluken
  3. IKT enheten v/enhetsleder Torbjørn Olsen
     
Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 13.11.2013 11:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS