Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 36/13

Rapportering sykefravær/nærværstall 2.tertial 2013

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2012/5467 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Verdal arbeidsmiljøutvalg 18.11.13 36/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.  

Vedlegg:
Rapportering sykefravær/nærværstall 2.tertial 2013, vedlagt komplette nærværs/sykefraværstall med statistikk og grafer. For forenkling av oversikten er tallene fordelt ned på de enkelte ansvarsområder.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Rapportene som ligger vedlagt viser sykefraværsprosenter i våre kommuner i det andre tertial 2013. Inger Johanne Overvik Uthus fra organisasjonsenheten presenterer tallene.

  1. nærværstall/sykefraværstall Levanger
  2. nærværstall/sykefraværstall Verdal
  3. nærværstall /sykefraværstall Innherred samkommune
     

Vurdering: 
Det viser til en positiv utvikling når det gjelder sykefravær/nærvær i 2013 i 2.tertial.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 13.11.2013 12:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS