Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møte i arbeidsmiljøutvalget 03.02.2014

Felles AMU møte med Levanger Arbeidsmiljøutvalg.

Møtested : Møterom 3008, Levanger Rådhus - Formannskapssal
Dato :         03.02.2014
Tid :           13:00 - 15:00
 

  

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak

PS 1/14
Felles AMU behandler sakene fra 1 til 10
Godkjenning av innkalling og sakliste

-

Protokoll
PS 2/14 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 18.11.2013 Protokoll
PS 3/14 Møteplan AMU Verdal 1.halvår 2014 Saksframlegg Protokoll
PS 4/14 Bedriftshelsetjenesten AktiMed presenterer årsrapport for 2013 Saksframlegg Protokoll
PS 5/14 Rapportering sykefravær 3.tertial 2013 Saksframlegg Protokoll
PS 6/14 IA- Mål og aktivitetsplan 2014 - 2016 for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune Saksframlegg Protokoll
PS 7/14

Treningsavtaler for ansatte i Levanger kommune, Verdal kommune og ISK - endring av bedriftsavtaler og refusjonsordninger i 2014

Saksframlegg Protokoll
PS 8/14

Orientering fra administrasjonssjef ISK Jostein Grimstad - AMU Verdal

Saksframlegg  Protokoll
PS 9/14

Orientering om prosjekt - Saman om ein betre kommune

Saksframlegg Protokoll
PS 10/14

Orienteringer v/hovedvernombyd Jostein Hulbækdal

 • Hovedvernombud ISK – følger administrasjonssjef ISK
 • ROS – analyser bruk av felles mal/verktøy
 • Info om AKAN fagdager 
Protokoll 

PS 11/14

AMU Verdal behandler sak 11 
Valg av leder og nestleder til AMU Verdal 2014

 
Saksframlegg
 
Protokoll
 

Orienteringssak meldt inn den 03.02.14; Reglement for fagturer v /organisasjonssjef Harald E Folkedahl

   

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 03.02.2014

NavnFunksjonMøterMerknad
Lise Heggdal Leder Ja  
Geir Sandholm Nestleder Ja  
Kristin Gomo Hallem Medlem Ja  
Anne Kari Haugdal Medlem Nei  
Alis Ambli Solberg Medlem Ja  
Jostein Grimstad Medlem Nei  
Frode Kvittem Medlem Nei  
Trine Wågø Olsen Medlem Ja  
       
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Harald Eivind Folkedahl Enhetsleder organisasjonsenheten  
Svein Sandsæter Personalrådgiver organisasjonsenheten  
Inger Johanne Uthus Personalrådgiver organisasjonsenheten  
Sølvi Melvold HMS og kvalitetskoordinator og utvalgssekretær  

Ellers møtte Bedriftshelsetjenesten AktiMed v/leder Rune Holmlimo
 
 

PS 001/14Godkjenning av innkalling og sakliste Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.02.2014

Forslag i møte: 
Innkalling og sakliste ble godkjent:

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK:
Innkalling og sakliste ble godkjent:

 

 

 

PS 002/14 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.02.2014

Forslag i møte:
Møteprotokoll fra møte i AMU den 18.11.13 godkjennes.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK: 
Møteprotokoll fra møte i AMU den 18.11.13 godkjennes.

  
 

PS 003/14 Møteplan AMU Verdal 1.halvår 2014  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.02.2014

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for 1.halvår 2013:

 • Mandag 3.februar (fellesmøte med AMU Levanger)
 • Mandag 31.mars
 • Mandag 2.juni (fellesmøte med AMU levanger)
   

Alle møter kl. 13-15

Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for 1.halvår 2013:

 • Mandag 3.februar (fellesmøte med AMU Levanger)
 • Mandag 31.mars
 • Mandag 2.juni (fellesmøte med AMU levanger)
   

Alle møter kl. 13-15 

 


PS 004/14
Bedriftshelsetjenesten AktiMed presenterer årsrapport for 2013   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.02.2014

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 

 


PS 005/14 Rapportering sykefravær 3.tertial 2013
Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.02.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær til orientering.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær til orientering.
 

 
 
PS 006/14 IA- Mål og aktivitetsplan 2014 - 2016 for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune
 
 
Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.02.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til IA – Mål og aktivitetsplan for perioden 2014 – 2016 for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune vedtas.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK: 
Forslag til IA – Mål og aktivitetsplan for perioden 2014 – 2016 for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune vedtas. 

 

PS 007/14 Treningsavtaler for ansatte i Levanger kommune, Verdal kommune og ISK - endring av bedriftsavtaler og refusjonsordninger i 2014
Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.02.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
Profilen i nye bedriftsavtaler utarbeides med intensjon om at tilbudet vil treffe flere ansatte og at nye grupper vil inspireres til å komme i gang med jevnlig fysisk aktivitet. Det legges nå opp til flere gruppebaserte timer, tettere veiledning og oppfølging fra instruktører, samt det å øke motivasjon og kunnskap om tema relatert til fysisk aktivitet.

Dette er en videreføring av det sporet Verdal kommune har fulgt i avtalene de siste par årene.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK:
Profilen i nye bedriftsavtaler utarbeides med intensjon om at tilbudet vil treffe flere ansatte og at nye grupper vil inspireres til å komme i gang med jevnlig fysisk aktivitet. Det legges nå opp til flere gruppebaserte timer, tettere veiledning og oppfølging fra instruktører, samt det å øke motivasjon og kunnskap om tema relatert til fysisk aktivitet.

 

PS 008/14 Orientering fra administrasjonssjef ISK Jostein Grimstad - AMU Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.02.2014

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 PS 009/14 Orientering om prosjekt - Saman om ein betre kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.02.2014

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

 

 

PS 010/14 Orienteringer v/hovedvernombud Jostein Hulbækdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.02.2014

Forslag i møte: 
Orienteringssak meldt inn den 03.02.14;
Reglement for fagturer v /organisasjonssjef Harald E Folkedahl, utsettes til neste AMU møte i Verdal den 31.03.14 og i Levanger den 7.04.14.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar orienteringssakene til etterretning.

Orienteringssak meldt inn den 03.02.14;
Reglement for fagturer v /organisasjonssjef Harald E Folkedahl, utsettes til neste AMU møte i Verdal den 31.03.14 og i Levanger den 7.04.14 

 

PS 011/14 Valg av leder og nestleder til AMU Verdal 2014 Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 03.02.2014

Rådmannens forslag til vedtak: 
Som leder for AMU i 2014 velges...........
Som nestleder for AMU i 2014 velges............

Forslag i møte:
Valg av leder og nestleder i AMU utsettes til neste AMU møte i Verdal den 31.03.14

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK: 
Valg av leder og nestleder i AMU utsettes til neste AMU møte i Verdal den 31.03.14

 

 

Publisert: 21.11.2012 08:25 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS