Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 5/14 - Rapportering sykefravær 3.tertial 2013

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2012/5467 - /461

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Verdal arbeidsmiljøutvalg 03.02.2014 5/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær til orientering.

Vedlegg:
Vedlagt sykefraværstall med statistikker og grafer.
Oversikten viser tallene fordelt ned på de enkelte enheter/ansvarsområder.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 

Saksopplysninger:
Rapportene som ligger vedlagt viser sykefraværsprosenter i våre kommuner de siste 4 år.
Rapportene presenteres av personal og organisasjonssjef Harald Eivind Folkedahl.

  1. Sykefraværstall Levanger
  2. Sykefraværstall Verdal
  3. Sykefraværstall Innherred samkommune 
Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 29.01.2014 12:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS