Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 6/14 - IA- Mål og aktivitetsplan 2014 - 2016 for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2014/550 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Verdal arbeidsmiljøutvalg 03.02.2014 6/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til IA – Mål og aktivitetsplan for perioden 2014 – 2016 for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune vedtas.  

Hjemmel / bakgrunn for saken:
Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA – avtalen).

Vedlegg:
Vedlegg IA - Mål og aktivitetsplan 2014 - 2016 for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:

Det er utarbeidet et forslag til ny IA – Mål og aktivitetsplan for perioden 2014 – 2016. Det er tatt utgangspunkt i den foreliggende plan for perioden 2011 -2013. Planen vil være et vedlegg til overordnet IA -avtale som er inngått mellom hhv. Levanger kommune, Verdal kommune, Innherred samkommune og NAV Arbeidslivssenter den 18.01.2011.

Forslag til ny plan er utarbeidet i egen arbeidsgruppe etter bestilling fra overordnet IA-gruppe. Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer:

  • HMS/Kvalitetskoordinator og IA kontakt Sølvi Melvold
  • Hovedverneombud v/ Jostein Hulbækdal
  • Hovedvernombud v/Trine W Olsen
  • Arbeidslivssentret v/Ole Jonny Vada
  • Verdal bo- og helsetun v/avd.leder Tony Gregg
  • Rådgiver personal v/ Svein Sandsæter
  • Styrer Momarka Barnehage v/Vera H Larsen
     

Det er med utgangspunkt i overordnet IA-avtale som er forhandlet fram mellom partene i arbeidslivet, satt egne mål innenfor delmål 1, 2 og 3 for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune. Målene er gjort så konkret som mulig, og det er spesifisert konkrete tiltak for hvert enkelt delmål. Det er i tillegg spesifisert hvem som har ansvar for de ulike tiltakene. Det er blant annet planlagt nødvendige opplærings- og informasjonstiltak for ledere i de ulike enhetene.

Vurdering: 
I IA-mål og aktivitetsplanen er det lagt vekt på å være så konkret som mulig for at vi skal klare å operasjonalisere og iverksette tiltak for IA-arbeidet i kommunene innenfor de tre ulike delmålene i IA-avtalen. Målene er tilpasset våre utfordringer, og det arbeidet som legges ned i informasjon og opplæring bør kunne føre til at vi gjør en bedre jobb overfor våre ansatte innenfor de tre ulike delmålene. Vi legger i tillegg til rette for at også andre skal få mulighet til å prøve seg ut innenfor det vi kan ha mulighet til å tilby av oppgaver i vår virksomhet.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 29.01.2014 12:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS