Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 7/14 - Treningsavtaler for ansatte i Levanger kommune, Verdal kommune og ISK

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2006/262 - /441

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Verdal arbeidsmiljøutvalg 03.02.2014 7/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Bedriftsavtalene i sin nåværende form foreslås avsluttet pr. 01.01.14. Forslag om ny og endret avtale med en annen profil. Dette med håp om at tilbudet vil treffe flere ansatte og at nye vil la seg friste til å benytte seg av et flott treningstilbud og komme i gang med jevnlig fysisk aktivitet. Det legges nå opp til flere gruppebaserte timer, tettere veiledning og oppfølging fra instruktører, samt det å øke motivasjon og kunnskap om tema relatert til fysisk aktivitet.

Hjemme / bakgrunn for saken:
(AML § 3-4) Arbeidsmiljøloven gir også føringer for arbeidsgivers plikt til å vurdere tiltak for fysisk/aktivitet.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Rådmannen vurderer det som hensiktsmessig å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet som ledd i det systematiske HMS-arbeidet i kommunene. En bedriftsavtale med Sprek Treningssenter, Spinneriet, CARE og 3T er ett av flere bidrag for å legge til rette for økt fysisk aktivitet. Det er vurdert at det er flere ansatte innen vår virksomhet som har tilleggsbelastninger knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet, og andre har behov for å bestå fysiske tester for å kunne få fortsette å utøve sitt yrke.

Kommunene inngikk treningsavtalen slik vi kjenner den med refusjon av treningsavgift i 2006. Mange har benyttet seg av den gunstige refusjonsordningen, og treningstilbudet har i stor grad vært de aktiviteter som treningssentrene har hatt tilbud om for alle medlemmer ved sentrene. Denne ordningen har særlig truffet mange avde som allerede er motivert og vært i gang med trening på egen hånd. Arbeidsgivers ønske er at flere ansatte og særlig de som ikke trener jevnlig eller har kunnskap om trening skal få et tilbud som er attraktivt for seg. Ut i fra denne forutsetningen er det nå utarbeidet en ny bedriftsavtale med treningssentrene der det legges vekt på gruppebasert trening med instruktør, tilbud om tettere individuell oppfølging og tilbud om deltakelse i grupper som omhandler tema relatert til trening/fysisk aktivitet. Det er blant annet tilbud om gruppetimer som kun er åpen for kommunenes ansatte.

Vurdering: 
Ny treningsavtaler/bedriftsavtaler har som mål og nå flere ansatte, og særlig de som til nå ikke har latt seg friste til å delta. Nytt treningstilbud er variert og det er ingen forutsetning at en har erfaring med eller kunnskap om trening fra tidligere. Det ekstra tilbudet som de ansatte får ut over det generelle tilbudet ved sentrene består i stor grad av gruppebaserte timer med instruktør, og det legges vekt på motivasjon og kunnskapsoverføring innen treningsrelaterte tema. Flere av gruppetilbudene er åpne kun for kommunens ansatte, noe som legger til rette for at en kan trene i et trygt miljø sammen med kjente/kolleger. Vi mener også at våre ansatte ved et slikt tilbud blir godt ivaretatt og fulgt opp av instruktørene ved sentrene. Det er frivillig om du vil melde deg på og delta på de ulike gruppetilbudene som det nå er tilbud om. Det er i tillegg lagt opp til ekstra premiering av de som trener minst 40 ganger før 1. desember, noe som kan være en ekstra inspirasjonskilde for mange.

Det er et ønske at treningsordningen på sikt skal legges inn under kommunens bedriftshelsetjeneste.

Den nye ordningen som nå foreslås vil være letter for arbeidsgiver å administrere/mindre arbeid med refusjoner.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 18.02.2021 07:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS