Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møte i arbeidsmiljøutvalget 31.03.2014

Møtested : Vinne skole
Dato :         31.03.2014
Tid :           13:00 - 15:00
 

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 12/14 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 13/14 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 03.02.2014 Protokoll
PS 14/14 Orientering fra rektor og verneombud ved  Vinne skole Saksframlegg Protokoll
PS 15/14 Valg av leder og nestleder til AMU Verdal 2014 Saksframlegg Protokoll
PS 16/14 Orientering om elektroniske kjørebøker Saksframlegg Protokoll
PS 17/14 Orientering om Lokal særavtale arbeidstøy Saksframlegg Protokoll
PS 18/14

Orientering om personforsikring / skademeldinger

Saksframlegg Protokoll
PS 19/14

Orientering om regnskap 2013 og konsekvenser for 2014

Saksframlegg Protokoll
PS 20/14

Orientering om Administrativt delegasjonsreglement Verdal kommune

Saksframlegg Protokoll
PS 21/14

Orientering om Retningslinjer for fagturer/reiser/tiltak i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune

Saksframlegg Protokoll
PS 22/14

Orientering fra HMS-koordinator Rapport HMS Årsplaner 2014 og  IA fagdag 2014

Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 31.03.2014

NavnFunksjonMøterMerknad
Lise Heggdal Leder Ja  
Geir Sandholm Nestleder Ja  
Bård Kotheim Medlem Ja  
Anne Kari Haugdal Medlem Ja  
Alis Ambli Solberg Medlem Ja  
Jostein Grimstad Medlem Ja  
Frode Kvittem Medlem Nei   
       
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Harald Eivind Folkedahl Enhetsleder organisasjonsenheten  
Sølvi Melvold HMS og kvalitetskoordinator og utvalgssekretær  

Bedriftshelsetjenesten AktiMed v/Pål Myrstad deltok under hele møtet.
Kommunalsjef Helse Anne Kari Haugdal deltok under i møte fram til sak PS 17/14.
Rådmann Jostein Grimstad deltok under sakene PS 19/20/21.
Knut Langdal fra økonomienheten og Frode Sjølander fra Abax deltok under sak PS 16/14.

Orientering / eventuelt:
Rådmann Jostein Grimstad orienterte om at Verdal kommune har startet arbeidet med å se på følgende tiltak:

  • Tilstand alle kommunale bygg
  • Miljørettet helsevern
  • Skolestruktur i Verdal
     

Det er allerede startet arbeidet med å framskaffe faktatall. I første omgang er det skoler og barnehager som blir gjennomgått. Bygningene skal til slutt godkjennes av kommunelege.
 

PS 012/14Godkjenning av innkalling og sakliste Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 31.03.2014

Forslag i møte: 
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste ble godkjent.
 

 

PS 013/14 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 31.03.2014

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK: 
Møteprotokoll fra felles AMU den 3.februar 2014 ble godkjent.  
 

PS 014/14 Orientering fra rektor og verneombud ved Vinne skole  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 31.03.2014

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
Forslag i møte: 
Ingen.
 
Avstemning: 
Enstemmig.
 
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
  


PS 015/14
Valg av leder og nestleder til AMU Verdal 2014   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 31.03.2014

Rådmannens forslag til vedtak: 
Som leder for AMU i 2014 velges...........
Som nestleder for AMU i 2014 velges............
 
Forslag i møte: 
Som leder for AMU i 2014 velges Anne Kari Haugdal.
Som nestleder for AMU i 2014 velges Frode Kvittem.
Bård Kotheim går inn som fast medlem i AMU fra og med 31.03.14, Kristin Gomo Hallem blir varamedlem i AMU fra og med 31.03.14.
Møtesekretær bes undersøke historikken om valg av leder og nestleder til neste AMU møte den 2.juni 2014, valg av leder og nestleder bør velges på AMU møte i slutten av året for det påfølgende år.
 
Avstemning: 
Enstemmig.
 
VEDTAK:  
Som leder for AMU i 2014 velges Anne Kari Haugdal.
Som nestleder for AMU i 2014 velges Frode Kvittem.
Bård Kotheim går inn som fast medlem i AMU fra og med 31.03.14, Kristin Gomo Hallem blir varamedlem i AMU fra og med 31.03.14.
Møtesekretær bes undersøke historikken om valg av leder og nestleder til neste AMU møte den 2.juni 2014, valg av leder og nestleder bør velges på AMU møte i slutten av året for det påfølgende år.

  


PS 016/14 Orientering om elektroniske kjørebøker
Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 31.03.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
  

 
 
PS 017/14 Orientering om Lokal særavtale arbeidstøy   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 31.03.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 

 

PS 018/14 Orientering om personforsikring / skademeldinger Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 31.03.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 

 

PS 019/14 Orientering om regnskap 2013 og konsekvenser for 2014  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 31.03.2014

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning: 
Enstemmig.
 
VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
 PS 020/14 Orientering om Administrativt delegasjonsreglement Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 31.03.2014

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
Forslag i møte: 
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
 

 

PS 021/14 Orientering om Retningslinjer for fagturer/reiser/tiltak i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune 
 
Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 31.03.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

  

PS 022/14 Orientering fra HMS-koordinator Rapport HMS Årsplaner 2014 og  IA fagdag 2014 Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 31.03.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
 

 

Publisert: 21.11.2012 08:25 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS