Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 14/14 Orientering fra rektor og verneombud ved Vinne skole

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2014/2382 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Verdal arbeidsmiljøutvalg 31.03.2014 14/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.  

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Rektor Espen Munkvold og verneombud Anne Brit Leinum ved Vinne skole orienterer om status, gleder og utfordringer i sitt HMS arbeid.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 24.03.2014 13:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS