Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 15/14 Valg av leder og nestleder til AMU Verdal 2014

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2009/1026 - /401

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 31.03.2014 15/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Som leder for AMU i 2014 velges...........
Som nestleder for AMU i 2014 velges............

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Saken ble utsatt fra forrige AMU møte den 03.02.14.
 

Saksopplysninger:
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune har årlig valg av leder og nestleder.
Arbeidsgiver- og arbeidstakersiden bytter på å ha ledervervene. Lise Heggdal representerer arbeidstakersiden, og har vært leder i 2013. Geir Sandholm har vært nestleder.

Det skal velges ny leder og nestleder fra arbeidsgiversiden til AMU for 2014.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 24.03.2014 13:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS