Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møte i arbeidsmiljøutvalget 02.06.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato :         02.06.2014
Tid :           13:00 - 15:25
 

Felles AMU Verdal og Levanger 
 
 
Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 23/14 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 24/14 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 31.03.2014 Protokoll
PS 25/14 Møteplan AMU Verdal 2.halvår 2014 Saksframlegg Protokoll
PS 26/14 Orientering fra enhetsleder ved Økonomienheten ISK Saksframlegg Protokoll
PS 27/14 Rapportering sykefravær 1.tertial 2014 Saksframlegg Protokoll
PS 28/14 Seniortiltak Levanger og ISK - revidering Saksframlegg Protokoll
PS 29/14

Avviksrapport kvalitetslosen - Orientering i felles AMU (VK)

Saksframlegg Protokoll
PS 30/14 Bedriftshelsetjenesten AktiMed presenterer månedsrapport fra januar til april måned 2014 Saksframlegg Protokoll
PS 31/14

Orienteringer

- Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 02.06.2014

NavnFunksjonMøterMerknad
Anne Kari Haugdal Leder Ja  
Bård Kotheim Medlem Ja  
Geir Sandholm Medlem Ja  
Alis Ambli Solberg Medlem Nei  
Jostein Grimstad Medlem Ja  
Trine Wågø Olsen Medlem Ja  
Lise Heggdal Medlem Ja  
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Harald Eivind Folkedahl Enhetsleder organisasjonsenheten  
Bjørn Engelin Personalkonsulent  
Sølvi Melvold HMS og kvalitetskoordinator og utvalgssekretær  

Ellers møtte:
Bedriftshelsetjenesten AltiMed v/leder Rune Holmlimo

Orienteringer:
Administrasjonssjef Jostein Grimstad orienterte om framtidens avvikling av Innherred samkommune, jfr kommuneproposisjonen for 2015, Prop.95 (2013-2015) som ble lagt fram av regjeringen 14.mai 2014.

Merknad:
PS 28/14 Seniortiltak ble behandlet før PS 27/14 Sykefraværstatistikk.
Jens Syver Løvli deltok på møte til PS 28/14 var ferdig behandlet.
PS 28/14 representanter fra AMU Verdal fratrådte møtet under behandling av saken, da denne saken gjelder kun AMU Levanger, og er behandlet tidligere i AMU Verdal.
 

PS 023/14Godkjenning av innkalling og sakliste Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 02.06.2014

Forslag i møte:  
Innkalling og sakliste godkjennes.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

PS 024/14 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 02.06.2014

Forslag i møte: 
Møteprotokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte den 31.03.14 godkjennes.

Avstemning:
  
Enstemmig.

VEDTAK: 
Møteprotokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte den 31.03.14 godkjennes.

 
  

PS 025/14 Møteplan AMU Verdal 2.halvår 2014   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 02.06.2014

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for 2.halvår 2014:

 • Mandag 15.september
 • Mandag 17.november
   

Alle møter kl 13.00 – 15.00
 
Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemning:  
Enstemmig.

VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for 2.halvår 2014:

 • Mandag 15.september
 • Mandag 17.november
   

Alle møter kl 13.00 – 15.00

  


PS 026/14
Orientering fra enhetsleder ved Økonomienheten ISK   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 02.06.2014

Rådmannens forslag til vedtak:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

   


PS 027/14 Rapportering sykefravær 1.tertial 2014
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 02.06.2014

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær til orientering.


Forslag i møte:
Ingen. 

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær til orientering.  

 
 
PS 028/14 Seniortiltak Levanger og ISK - revidering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 02.06.2014

Rådmannens forslag til vedtak: 

 1. Nåværende seniorpolitiske tiltak for Levanger kommune og Innherred Samkommune avvikles fra og med 1.7.2014. Avtaler om seniorpolitiske tiltak som allerede er inngått, avsluttes i tråd med gjeldende bestemmelser, dvs. utløper ved fødselsdato.
 2. Det innføres nye seniorpolitisk tiltak for Levanger kommune og Innherred Samkommune. Disse er harmonisert med Verdal kommunes seniorpolitiske tiltak gjeldende fra 1.2.2011.
   

Forslag i møte: 
Saken utgår og behandles ikke av Arbeidsmiljøutvalget i Verdal. Dette begrunnes med at seniortiltak er tidligere vedtatt av AMU i Verdal.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK: 
Saken utgår og behandles ikke av Arbeidsmiljøutvalget i Verdal. Dette begrunnes med at seniortiltak er tidligere vedtatt av AMU i Verdal. 

 

PS 029/14 Avviksrapport kvalitetslosen - Orientering i felles AMU (VK)   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 02.06.2014

Rådmannens forslag til vedtak: 

 1. Avviksrapport fra kvalitetslosen tas til orientering.
 2. Det oppfordres til at alle verneombud på hver enkelt enhet/avdeling får innsyn i HMS avvik på enheten.
   

Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK: 

 1. Avviksrapport fra kvalitetslosen tas til orientering.
 2. Det oppfordres til at alle verneombud på hver enkelt enhet/avdeling får innsyn i HMS avvik på enheten.
   

  

PS 030/14 Bedriftshelsetjenesten AktiMed presenterer månedsrapport fra januar til april måned 2014  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 02.06.2014

Rådmannens forslag til vedtak:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemning:  
Enstemmig.

VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 
 PS 031/14 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 02.06.2014

Orienteringer beskrevet på forside.
 

  Til toppen av siden
  

Publisert: 21.11.2012 08:25 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS