Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 26/14 Orientering fra enhetsleder ved Økonomienheten ISK

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2014/2382 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 02.06.2014 26/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Saken ble utsatt fra forrige AMU møte den 03.02.14.
 

Saksopplysninger:
Enhetsleder Arnstein Kjeldsen fra Økonomienheten i Innherred samkommune orienterer om status, gleder og utfordringer i sitt HMS arbeid.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 28.05.2014 12:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS