Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 27/14 Rapportering sykefravær 1.tertial 2014

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref :  2012/5467 - /461

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 02.06.2014 27/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær til orientering.

Vedlegg:
Rapportering sykefravær 1.tertial 2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Vedlagt sykefraværsrapport viser sykefraværsprosenter i Innherred samkommune, Levanger og Verdal fra 2008 og fram til 2014.
Rapportene presenteres av personal og organisasjonssjef Harald Eivind Folkedahl.

  • Sykefraværstall Innherred samkommune
  • Sykefraværstall Levanger
  • Sykefraværstall Verdal.
     

Vurdering: 
Fraværstallene for 1.tertial 2014 er høyere enn tallene som har brukt å vært i 1.tertial tildligere år. Administrasjonssjefen har ingen forklaring på dette, men vil følge utviklingen nøye.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 28.05.2014 13:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS