Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 29/14 Avviksrapport kvalitetslosen - Orientering i felles AMU (VK)

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2013/5987 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Verdal arbeidsmiljøutvalg 02.06.2014 29/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Avviksrapport fra kvalitetslosen tas til orientering.
  2. Det oppfordres til at alle verneombud på hver enkelt enhet/avdeling får innsyn i HMS avvik på enheten.
     

Vedlegg:
Avviksrapport fra kvalitetslosen presenteres i AMU møte.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I kvalitetslosen finnes det en egen statistikkmodul som kan generere ulike statistikker, avviksrapportene gir en oversikt over avvik som er meldt i organisasjonen. Avvikene gir grunnlag for å iverksette ulike forbedringstiltak, samt dokumentere nestenulykker, skader og arbeidsmiljøsaker i organisasjonen. Det er store variasjoner på hvordan det meldes og rapporteres avvik på enhetene, ulik avvikskultur og usikkerhet rundt avviksrapportering er en av flere årsaker. Opplæring i bruk av kvalitetslosen, og fokus på oppfølging av avvik blant lederne er viktig for å bygge en god avvikskultur, i tillegg senker dette terskelen for å melde avvik blant de ansatte. Det er i hovedsak helseinstitusjonene som melder flest avvik, det er da mulig å innhente empiriske datagrunnlag for iverksetting og kartlegging av forbedringstiltak. Avviksmodulen i kvalitetslosen ivaretar gode rutiner for internkontroll, dokumentasjon og grunnlag for risikovurderinger og varsling jfr §3-6 i arbeidsmiljøloven.

Det oppfordres til at alle verneombud på hver enkelt enhet/avdeling får innsyn i HMS avvik på enheten. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsaker, samt informeres og gjøres kjent med alle yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker innenfor sitt område jfr §6-2 i arbeidsmiljøloven. Ved å gi tillatelse til innsyn i HMS avvik kan det være med å kvalitetssikre at HMS avvik følges opp, samt at dette kan være med å styrke samarbeidet mellom verneombud og leder på den enkeltes arbeidsplass.

Vurdering: 

  1. Avviksrapport fra kvalitetslosen tas til orientering.
  2. Det oppfordres til at alle verneombud på hver enkelt enhet/avdeling får innsyn i HMS avvik på enheten.
     

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 02.06.2014 11:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS