Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møte i arbeidsmiljøutvalget 15.09.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato :         15.09.2014
Tid :           13:00 - 14:00
 

 
 
Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 32/14 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 33/14 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 02.06.2014 Protokoll
PS 34/14 Orientering fra rådmann om kommunereformen Legges fram uten saksframlegg Protokoll
PS 35/14 Samhandling i driftsorganisasjonen - orientering Legges fram uten saksframlegg Protokoll
PS 36/14 Delegasjonsreglement - orientering Legges fram uten saksframlegg Protokoll
PS 37/14

Eventuelt

- Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 15.09.2014

NavnFunksjonMøterMerknad
Anne Kari Haugdal Leder Ja  
Bård Kotheim Medlem Ja  
Geir Sandholm Medlem Ja  
Alis Ambli Solberg Medlem Ja  
Jostein Grimstad Medlem Ja  
Trine Wågø Olsen Medlem Nei  
Lise Heggdal Medlem Nei  
Frode Kvittem Nestleder Nei  
Geir Singstad Vara Ja  
Rita Lande Høyby Vara Ja  
       
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Astrid larsen Sekretær  

For øvrig møtte Jon Skjesol fa bedriftshelsetjenesten.

 

PS 032/14Godkjenning av innkalling og sakliste Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 15.09.2014

Forslag i møte:  
Innkalling og sakliste godkjent.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjent.

  

PS 033/14 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 15.09.2014

Forslag i møte: 
Møteprotokoll fra møte 2.6.2014 godkjennes.

Avstemning:  
Enstemmig.

VEDTAK: 
Møteprotokoll fra møte 2.6.2014 godkjennes.

  
  

PS 034/14 Orientering fra rådmann om kommunereformen   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 15.09.2014

Forslag i møtet: 
Anne Kari Haugdal fremmet følgende forslag:

Orienteringen tas til etterretning.
Kommunereformen blir orienteringssak i AMU i møter framover.

Avstemning:  
Anne Kari Haugdal's forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Orienteringen tas til etterretning.
Kommunereformen blir orienteringssak i AMU i møter framover.

  


PS 035/14 Samhandling i driftsorganisasjonen - orientering
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 15.09.2014

Forslag i møte: 
Orienteringen tas til etterretning.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK:  
Orienteringen tas til etterretning.

    


PS 036/14 Delegasjonsreglement - orientering
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 15.09.2014

Forslag i møte: 
Orienteringen tas til etterretning.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK:  
Orienteringen tas til etterretning. PS 037/14 Eventuelt  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 15.09.2014 
Ingen saker under eventuelt.

 

  Til toppen av siden
  

Publisert: 21.11.2012 08:25 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS