Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

17.11.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato :         17.11.2014
Tid :           13:00 - 15:00 

 
 
 
Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 35/14 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 36/14 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 15.09.2014 Protokoll
PS 37/14 Rapportering av sykefravær 2. tertial 2014 Saksframlegg Protokoll
PS 38/14 Møteplan AMU Verdal vårhalvåret 2015 Saksframlegg Protokoll
PS 39/14 Kommunereform, orientering i AMU møte 17.11.2014 Saksframlegg Protokoll
PS 40/14 Bo- og dagtilbudstjenesten - inndeling i verneområder Saksframlegg Protokoll
PS 41/14

Budsjett 2015 - orientering fra rådmann

Saksframlegg Protokoll
PS 42/14

Orienteringer

Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 17.11.2014

NavnFunksjonMøterMerknad
Anne Kari Haugdal Leder Ja  
Bård Kotheim Medlem Ja  
Geir Sandholm Medlem Ja  
Alis Ambli Solberg Medlem Ja  
Frode Kvittem Medlem Nei  
Trine Wågø Olsen Medlem Ja  
Lise Heggdal Medlem Ja  
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Enhetsleder organisasjonsenheten  
Astrid Larsen Utvalgssekretær  

Ellers møtte:
Bedriftshelsetjenesten AktiMed v John Skjesol

 
 

PS 035/14Godkjenning av innkalling og sakliste  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 17.11.2014

Forslag i møte:  
Ingen.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.

 

  
PS 036/14 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 17.11.2014

Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemning:  
Enstemmig godkjent.

VEDTAK: 
Møteprotokoll fra møte 15.9.2014 godkjennes
 
  

PS 037/14 Rapportering av sykefravær 2. tertial 2014    Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 17.11.2014

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemning:  
Enstemmig.

VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær til orientering.

   


PS 038/14
Møteplan AMU Verdal vårhalvåret 2015    Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 17.11.2014

Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal fastsetter følgende møteplan for vårhalvåret 2015:

  • Mandag 9. februar
  • Mandag 20. april (fellesmøte med Levanger)
  • Mandag 8. juni

Alle møter begynner kl. 13.00 og slutter kl. 15.00.
 
   


PS 039/14 Kommunereform, orientering i AMU møte 17.11.2014
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 17.11.2014

Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK:  
Orientering tas til etterretning.

 
 
PS 040/14 Bo- og dagtilbudstjenesten - inndeling i verneområder  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 17.11.2014

Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK: 
Arbeidsmiljøutvalget oppretter 5 nye verneområder i Bo- og dagtilbudstjenesten.

  • Verneområde 1: Fellesområdet, Brukerstyrt personlig assistanse, Veslefrikk bofellesskap
  • Verneområde 2: Bofellesskapet Prost Brants vei, Bofellesskapet Vinkel'n
  • Verneområde 3: Arken, Hjemmetjenester Lysgård
  • Verneområde 4: Ringveien Bofellesskap, Avlastningsboligen for barn
  • Verneområde 5: Avdeling psykisk helse, Rusavdelingen 

 

PS 041/14 Budsjett 2015 - orientering fra rådmann   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 17.11.2014

Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 

 PS 042/14 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 17.11.2014

Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK:  

  • HMS-kurs, orientering fra hovedverneombud om ledere som mangler HMS-kurs. Rådmannsteam tar det med seg tilbake til lederteam, opplegg for oppfølging av dette legges fram i neste møte i AMU 9. februar 2015
  • Anne Kari Haugdal orienterte om Bedriftshelsetjenestetilbudet – bruken av dette tilbudet i helse- og omsorgstjenesten i forbindelse med omorganiseringen som er gjennomført i denne sektoren.

  Til toppen av siden

Publisert: 15.09.2014 09:03 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS