Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 40/14 Bo- og dagtilbudstjenesten - inndeling i verneområder

Saksbehandler : Astrid Larsen

Arkivref :  2010/9222 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 17.11.2014 40/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget oppretter 5 nye verneområder i Bo- og dagtilbudstjenesten.

  • Verneområde 1: Fellesområdet, Brukerstyrt personlig assistanse,Veslefrikk bofellesskap
  • Verneområde 2: Bofellesskapet Prost Brants vei, Bofellesskapet Vinkeln
  • Verneområde 3: Arken, Hjemmetjenester Lysgård
  • Verneområde 4: Ringveien Bofellesskap, Avlastningsboligen for barn
  • Verneområde 5: Avdeling psykisk helse, Rusavdelingen.
     

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I forbindelse med omorganisering av helse- og omsorgstjenesten i Verdal, er det behov for å dele inn Bo- og dagtilbudstjenestene i nye verneområder. Virksomhetsleder for Bo- og dagtilbudstjenestene har utarbeidet et forslag til inndeling i nye verneområder.

Tabell over verneområdene 

Vurdering:
Rådmannen vurderer forslaget om nye verneområder i Bo- og dagtilbudstjenesten som hensiktsmessig, og ber Arbeidsmiljøutvalget vedta forslaget.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 12.11.2014 12:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS