Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møte i arbeidsmiljøutvalget 23.02.2015

Møtested : NAV Verdal, møterom Gilroy
Dato :         23.02.2015
Tid :           13:00 - 15:10

 
 
 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 2/15 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 17.11.2014 Protokoll
PS 3/15 Orienteringer - Protokoll
PS 4/15 Veslefrikk bofellesskap - Behandling i arbeidsmiljøutvalget Saksframlegg Protokoll
PS 5/15 Bedriftshelsetjenestens årsrapport 2014 - Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 6/15 Videreføring av overordnet HMS årsplan 2015 Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 7/15 Sykefraværsstatistikk Verdal 3. tertial 2014 Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 23.02.2015

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Anne Kari Haugdal Leder Ja Arbeidsgiver
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Geir Sandholm Medlem Ja Utdanningsforbundet 
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Frode Kvittem Medlem Nei Arbeidsgiver 
Trine Wågø Olsen Medlem Nei Hovedverneombudet
Lise Heggdal Medlem Ja Fagforbundet
Kristin Gomo Hallem Vara Ja Arbeidsgiver 
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Astrid Larsen Utvalgssekretær  

 
For øvrig møtte:

  • Ola Sagbakken under behandling av sak 3/15
  • Rune Holmlimo fra Aktimed Nord-Trøndelag
  • Arkitekt Tor Arne Langdal fra Letnes arkitektkontor under behandling av sak 4/15

 
 

PS 001/15 Godkjenning av innkalling og sakliste  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.02.2015

Forslag i møte:  
Ingen.
 
Avstemning: 
Enstemmig.
 
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes.

 

  
PS 002/15 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.02.2015

Forslag i møte: 
Ingen.

Avstemning:  
Enstemmig.
 
VEDTAK: 
Møteprotokoll fra møte 17.11.2014 godkjennes.

  
  

PS 003/15 Orienteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.02.2015

Ola Sagbakken, leder NAV Verdal, orienterte;

Lysark som ble lagt fram av Ola Sagbakken, finnes via lenkene ovenfor.
  
Forslag i møte: 
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal v/Ola Sagbakken, leder NAV Verdal og Geir Sandholm fra Utdanningsforbundet sender et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om å lage retningslinjer for arbeidsgiver i å håndtere ansatte som har store gjeldsproblemer.
 
Avstemning:  
Enstemmig.
 
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal v/Ola Sagbakken, leder NAV Verdal og Geir Sandholm fra Utdanningsforbundet sender et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om å lage retningslinjer for arbeidsgiver i å håndtere ansatte som har store gjeldsproblemer.

   


PS 004/15
Veslefrikk bofellesskap - Behandling i arbeidsmiljøutvalget  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.02.2015

Rådmannens forslag til vedtak: 

  1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for utbygging av Veslefrikk Bofellesskap.
  2. Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling

Forslag i møte: 
Ingen.
 
Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK:  

  1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for utbygging av Veslefrikk Bofellesskap.
  2. Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling

   


PS 005/15 Bedriftshelsetjenestens årsrapport 2014 - Verdal
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.02.2015

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
Forslag i møte: 
Ingen.
 
Avstemning: 
Enstemmig.
 
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
 
 
 

 
PS 006/15 Videreføring av overordnet HMS årsplan 2015 Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.02.2015

Rådmannens forslag til vedtak: 
Overordnet HMS årsplan vedtatt i 2013, videreføres i 2015.
 
Forslag i møte:  
Punkt om medarbeiderskap strykes.
IA-dag blir kun en dag i 2015, «vår» strykes under første kolonne.
Nytt punkt om medarbeiderundersøkelse i 2015.
 
Avstemning: 
Enstemmig.
 
VEDTAK: 
Overordnet HMS årsplan vedtatt i 2013, videreføres i 2015.
Punkt om medarbeiderskap strykes.
IA-dag blir kun en dag i 2015, «vår» strykes under første kolonne.
Nytt punkt om medarbeiderundersøkelse i 2015. 

 

PS 007/15 Sykefraværsstatistikk Verdal 3. tertial 2014  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 23.02.2015

Rådmannens forslag til vedtak: 
Statistikken og orienteringen fra konstituert organisasjonssjef Ingrid Juberg Moe tas til etterretning.
 
Forslag i møte: 
Ingen.
 
Avstemning: 
Enstemmig.
 
VEDTAK:  
Statistikken og orienteringen fra konstituert organisasjonssjef Ingrid Juberg Moe tas til etterretning.

 

Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 08:25 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS