Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 4/15 Veslefrikk bofellesskap - Behandling i arbeidsmiljøutvalget

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2013/1361 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 23.02.2015 4/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Arbeidsmiljøutvalget godkjenner planene for utbygging av Veslefrikk Bofellesskap.
 2. Planene oversendes Arbeidstilsynet for videre behandling.
   

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Prosjektet omhandler bygging av 6 nye omsorgsboliger for funksjonshemmede fordelt på 2 plan. Bygget er universielt utformet i henhold til TEK10 i Plan og bygningslov. Saken er framlagt for Husbanken. Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd til prosjektet.

Totalt areal på prosjektet er ca.700 m2. Hver enkelt leilighet er ca. 55 m2. I tillegg består bygget av teknisk rom samt fellesareal for beboere og ansatte.

Prosjektet er tegnet av Letnes Arkitektkontor i samarbeid med en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av ansatte ved Bo- og dagtilbudstjenesten, brukersiden, samt personell fra Teknisk drift.

Vurdering: 
Brukermedvirkning i planlegging av Veslefrikk bofellesskap.

I prosessen med planlegging og utforming av Veslefrikk bofellesskap har følgende deltatt for å ivareta arbeids- og boforhold for ansatte og framtidige beboere;

 • Terje Hallem avdelingsleder for hjemmetjenesten Lysgård
 • Ingjerd Trefjord avdelingsleder for bofellesskapene Vinkeln og Prost Brants vei. Senere i rollen som iverksetter og driftsansvarlig for Veslefrikk bofellesskap.
 • Toralf Hjelde brukerrepresentant, valgt fra Rådet for likestilling for funksjonshemmede
 • Kari Gregersen Næss ergoterapeut og ressursperson for universell utforming
 • Grete Borgen ergoterapeut
 • Inger Bjartnes representant for NFU, deltatt på et arbeids- og infomøte
 • Per Tore Sandsaunet virksomhetsleder Bo- og dagtilbudtjenesten
   

Det er gjennomført 12 møter.
22.08.13
30.08.13
12.09.13
26.09.13
17.10.13
31.10.13
30.04.14
19.05.14
06.06.14
19.06.14
13.08.14
03.09.14

Verdal, 27.01.15

Per Tore Sandsaunet
Virksomhetsleder

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.02.2015 13:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS