Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 6/15 Videreføring av overordnet HMS årsplan 2015 Verdal

Saksbehandler : Astrid Larsen

Arkivref :  2009/2044 - /440

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 23.02.2015 6/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Overordnet HMS årsplan vedtatt i 2013, videreføres i 2015.

Vedlegg:
Forslag til overordnet plan for HMS gjeldende for 2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
På grunn av manglende HMS-koordinator siste halvår, har en del revideringer av dokument blitt liggende på vent.
Dette gjelder bl. a overordna HMS-årsplan. Siste revidering gjelder for tidsrommet 2012 – 2014.

I siste halvdel av februar er HMS-koordinator delvis tilbake i jobb. Det er urealistisk at revidering av nåværende plan kan gjennomføres før slutten av inneværende år. Det foreslås derfor at gjeldende plan videreføres og vedtas som overordnet plan for 2015

Enhetene er nå forhåpentligvis i gang med å lage sine lokale årsplaner.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.02.2015 13:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS