Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møte i arbeidsmiljøutvalget 20.04.2015

Utvalg:       Verdal arbeidsmiljøutvalg /Felles AMU Levanger og Verdal)
Møtested :
Levanger Rådhus - Møterom 3008
Dato :         20.04.2015
Tid :           13:00 - 15:02 

 
 
 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 8/15 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 9/15 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 23.02.2015 Protokoll
PS 10/15 Avtale med bedriftshelsetjenesten AktiMed for 2015, opsjon på forlengelse av avtale med AktiMed Nord - Trøndelag AS Saksframlegg Protokoll
PS 11/15 HMS Årsplaner for 2015 Rapportering i felles AMU (Verdal) Saksframlegg Protokoll
PS 12/15 Avviksrapport Kvalitetslosen - Orientering i felles AMU (Verdal) Saksframlegg Protokoll
PS 13/15 Orienteringer
- Orientering om 8 ukers aktivitetskrav ved sykmelding v/Svein Sandsæter
- Prosjekt Fast men vikar v/Inger Johanne Uthus
- Orientering Årsrapportering – Sammen om en bedre kommune v/Inger Johanne Uthus
- Orientering om gjennomført 40 timers HMS Kurs v/Jostein Hulbækdal
- Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 20.04.2015

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Anne Kari Haugdal Leder Nei Arbeidsgiver
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Geir Sandholm Medlem Ja Utdanningsforbundet 
Alis Ambli Solberg Medlem Nei Fagforbundet
Frode Kvittem Nestleder Ja Arbeidsgiver 
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Ja Hovedverneombudet
Lise Heggdal Medlem Ja Fagforbundet
Geir Singstad Vara Ja Arbeidsgiver 
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Sølvi Melvold Utvalgssekretær, HMS- og kvalitetskoordinator  
Ingrid Juberg Moe Konstituert Enhetsleder Organisasjonsenheten  
Svein Sandsæter Personalkonsulent  
Inger Johanne Uthus Personalkonsulent   

I tillegg møtte Bedriftshelsetjenesten ANT v/Tove Sveberg.


 
 

PS 008/15 Godkjenning av innkalling og sakliste  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 20.04.2015

Forslag i møte:  
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste ble godkjent.

  
PS 009/15 Godkjenning av møteøteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 20.04.2015

Forslag i møte: 
Ingen.
 
Avstemning:  
Enstemmig.
  
VEDTAK: 
Møteprotokoll fra møte i AMU den 23.02.15 ble godkjent.  
 
  

PS 010/15 Avtale med bedriftshelsetjenesten AktiMed for 2015 - AMU Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 20.04.2015

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) støtter bruk av opsjon for videreføring av avtalen med AktiMed Nord-Trøndelag AS for levering av bedriftshelsetjenesten for 2015 for Innherred samkommune, Verdal kommune og Levanger kommune.
 2. Det settes ned en partssammensatt arbeidsgruppe for evaluering av bedriftshelsetjenesten i løpet av våren 2015.
 3. Det vil bli gjennomført ny anbudsrunde i løpet av 2015 for valg av bedriftshelsetjeneste for 2016-2017

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning:  
Enstemmig.
  
VEDTAK:  

 1. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) støtter bruk av opsjon for videreføring av avtalen med AktiMed Nord-Trøndelag AS for levering av bedriftshelsetjenesten for 2015 for Innherred samkommune, Verdal kommune og Levanger kommune.
 2. Det settes ned en partssammensatt arbeidsgruppe for evaluering av bedriftshelsetjenesten i løpet av våren 2015.
 3. Det vil bli gjennomført ny anbudsrunde i løpet av 2015 for valg av bedriftshelsetjeneste for 2016-2017

 


PS 011/15
HMS Årsplaner for 2015 Rapportering i felles AMU (Verdal)    Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 20.04.2015

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar rapporten til orientering.

Arbeidsmiljøutvalget foreslår følgende tiltak for oppfølging av enheter/virksomhetsområder som ikke har levert HMS Årsplan for 2015.......

Forslag i møte: 
Arbeidsmiljøutvalget foreslår følgende tiltak for oppfølging av enheter/virksomhetsområder som ikke har levert HMS Årsplan for 2015

 1. Rådmennen følger opp dette tema på ledermøter både i Verdal kommune og Levanger kommune
 2. Ny frist til innlevering av HMS Årsplaner settes til 1.juni 2015. Frist endres fra 1.mars til 1.juni påfølgende år.
 3. Bedriftshelsetjenesten ANTog HMS koordinator og hovedvernombud tilbyr veiledning i utforming av HMS årsplaner.
 4. Ledere som mangler HMS kurs forventes å ta dette i 2016. 

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar rapporten til orientering.

Arbeidsmiljøutvalget foreslår følgende tiltak for oppfølging av enheter/virksomhetsområder som ikke har levert HMS Årsplan for 2015

 1. Rådmennen følger opp dette tema på ledermøter både i Verdal kommune og Levanger kommune
 2. Ny frist til innlevering av HMS Årsplaner settes til 1.juni 2015. Frist endres fra 1.mars til 1.juni påfølgende år.
 3. Bedriftshelsetjenesten ANTog HMS koordinator og hovedvernombud tilbyr veiledning i utforming av HMS årsplaner.
 4. Ledere som mangler HMS kurs forventes å ta dette i 2016. 

 

  

 

 

PS 012/15 Avviksrapport Kvalitetslosen - Orientering i felles AMU (Verdal) Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 20.04.2015

Rådmannens forslag til vedtak: 
Avviksrapport fra kvalitetslosen tas til orientering.
  
Forslag i møte:  
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:  
Avviksrapport fra kvalitetslosen tas til orientering.

 

 
PS 013/15 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 20.04.2015
 

 
Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 08:25 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS