Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 10/15 Avtale med bedriftshelsetjenesten AktiMed for 2015, opsjon på forlengelse av avtale med AktiMed Nord - Trøndelag AS

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2015/1858 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 20.04.2015 10/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) støtter bruk av opsjon for videreføring av avtalen med AktiMed Nord-Trøndelag AS for levering av bedriftshelsetjenesten for 2015 for Innherred samkommune, Verdal kommune og Levanger kommune.
   
 2. Det settes ned en partssammensatt arbeidsgruppe for evaluering av bedriftshelsetjenesten i løpet av våren 2015.
   
 3. Det vil bli gjennomført ny anbudsrunde i løpet av 2015 for valg av bedriftshelsetjeneste for 2016-2017.
   
   

Vedlegg:
BHT Avtale mellom Innherred samkommune og Aktimed.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Innherred samkommune, Verdal kommune og Levanger kommune har avtale med bedriftshelsetjenesten AktiMed for levering av bedriftshelsetjeneste for perioden 01.01.2013 til 31.12.2014. I tillegg har de en opsjon på forlengelse av avtalen i ytterligere 1+1 år i henhold til de vilkår som er avtalt i kontrakten. Det gjennomføres ny anbudsrunde i løpet av 2015 for valg av bedriftshelsetjeneste for 2016-2017.

Vurdering:  
Det settes ned en partssammensatt arbeidsgruppe for evaluering av bedriftshelsetjenesten i løpet av våren 2015.

 • Det sendes ut spørreskjema/evalueringsskjema til alle enhetsledere/resultatenhetsledere/virksomhetsledere og hovedtillitsvalgte i løpet av 2015 for å vurdere hvor tilfreds de er med de tjenester bedriftshelsetjenesten leverer.
 • Det tilføres spørsmål i medarbeiderundersøkelsen i mai 2015 om hvor tilfreds de ansatte er med bedriftshelsetjenesten 
   

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 16.04.2015 11:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS