Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 11/15 HMS Årsplaner for 2015 Rapportering i felles AMU (Verdal)

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2015/2241 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 20.04.2015 11/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget tar rapporten til orientering

Arbeidsmiljøutvalget foreslår følgende tiltak for oppfølging av enheter/virksomhetsområder som ikke har levert HMS Årsplan for 2015........

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Rapport over HMS Årsplaner 2015 for Verdal kommune og Innherred Samkommune presenteres på møte.

Saksopplysninger:
Alle enheter/verneområder skal utforme egen HMS-årsplan for 2015 jfr overordnet HMS plan for 2015 og § 3-1 i Arbeidsmiljøloven, årsplanene skal være ferdig innen 1.mars.

Arbeidsmiljøloven §3-1 Arbeidsgivers plikt til å sørge for at det utføres systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten og det skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

HMS og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold viser en samlet oversikt over HMS Årsrapporter fra virksomhetsområder/enheter i Verdal kommune for 2015.

Vurdering:  
Det er laget mange gode og utfyllende HMS årsplaner på enheter/virksomheter for 2015, flere ledere har gitt tilbakemelding på at dette er en systematisk og god plan for å strukturere og følge opp det årlige HMS arbeidet. Systematisk HMS arbeid skal sikre at hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, og det er viktig at alle ledere, verneombud, tillitsvalgte og ansatte involveres i dette arbeidet på sin arbeidsplass.

Det bør drøftes i Arbeidsmiljøutvalget hvordan vi følger opp de enheter/virksomheter som ikke lager HMS årsplaner og som generelt har lite fokus på HMS arbeid på sin arbeidsplass. 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 18.02.2021 07:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS