Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 12/15 Avviksrapport Kvalitetslosen - Orientering i felles AMU (Verdal)

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2013/5987 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 20.04.2015 12/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Avviksrapport fra kvalitetslosen tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Avviksrapport fra kvalitetslosen presenteres i AMU møte.

Saksopplysninger:
I kvalitetslosen finnes det en egen statistikkmodul som kan generere ulike statistikker, avviksrapportene gir en oversikt over avvik som er meldt i organisasjonen. Avvikene gir grunnlag for å iverksette ulike forbedringstiltak, samt dokumentere nestenulykker, skader og arbeidsmiljøsaker i organisasjonen. Avviksmodulen i kvalitetslosen ivaretar gode rutiner for internkontroll, dokumentasjon og grunnlag for risikovurderinger og varsling.

Vurdering:  
Det er store variasjoner på hvordan det meldes og rapporteres avvik på enhetene, ulik avvikskultur og usikkerhet rundt avviksrapportering er en av flere årsaker. Opplæring i bruk av kvalitetslosen, og fokus på oppfølging av avvik blant lederne er viktig for å bygge en god avvikskultur, i tillegg senker dette terskelen for å melde avvik blant de ansatte. Det er i hovedsak helseinstitusjonene som melder flest avvik, det er da mulig å innhente empiriske datagrunnlag for iverksetting og kartlegging av forbedringstiltak.

Det ser ut til at det er en økning i antall avvik som registreres totalt i Levanger og Verdal

1.januar til 16.april i 2014 var det i totalt registrert 791 avvik, i samme periode i år er det registrert 1091 avvik. 
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 16.04.2015 11:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS