Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møte i arbeidsmiljøutvalget 08.06.2015

Utvalg:       Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Verdal bo- og helsetun
Dato :         08.06.2015
Tid :           13:00 - 14:30

 
 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 14/15 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 15/15 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 20.04.2015 Protokoll
PS 16/15 Hvordan lede ei sykehjemsavdeling når arbeidsmiljøet er utfordrende? Saksframlegg Protokoll
PS 17/15 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2015 - Rapportering i AMU Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 18/15 Stedfortreder for hovedverneombudet - AMU Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 19/15 Medarbeiderundersøkelse i 2015 - Orientering i AMU Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 20/15 Møteplan AMU Verdal 2. halvår 2015 Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 08.06.2015

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Anne Kari Haugdal Leder Ja Arbeidsgiver
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Geir Sandholm Medlem Ja Utdanningsforbundet 
Alis Ambli Solberg Medlem Nei, ingen vara Fagforbundet
Frode Kvittem Nestleder Ja Arbeidsgiver 
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Ja Hovedverneombudet
Lise Heggdal Medlem Nei, ingen vara Fagforbundet

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Sølvi Melvold Utvalgssekretær, HMS- og kvalitetskoordinator  
Vidar Solheim Personal- og organisasjonssjef  
Øystein Lunnan Rådgiver utviklingsstab  
     

I tillegg møtte Bedriftshelsetjenesten ANT v/Rune Holmlimo.


 
 

PS 014/15 Godkjenning av innkalling og sakliste  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 08.06.2015

Forslag i møte:  
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjent.
 
   

  
PS 015/15 Godkjenning av møteøteprotokoll fra siste møte  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 08.06.2015

Forslag i møte: 
Ingen.
 
Avstemning:  
Enstemmig.
  
VEDTAK: 
Møteprotokoll fra møte i AMU den 20.04.15 ble godkjent.  
 
  

PS 016/15 Hvordan lede ei sykehjemsavdeling når arbeidsmiljøet er utfordrende?   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 08.06.2015

Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal tar saken til orientering.

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning:  
Enstemmig.
  
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal tar saken til orientering.
 

 


PS 017/15
Sykefraværsstatistikk 1.kvartal 2015 - Rapportering i AMU Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 08.06.2015

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 1.kvartal 2015 til orientering.

Forslag i møte: 
Ingen. 

Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 1.kvartal 2015 til orientering. 
 

  

PS 018/15 Stedfortreder for hovedvernombudet - AMU Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 08.06.2015

Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannen foreslår at de to kommunenes hovedverneombud er stedfortreder for hverandre i alle HMS-saker i Levanger, Verdal og Innherred samkommune.
  
Forslag i møte:  
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:  
Rådmannen foreslår at de to kommunenes hovedverneombud er stedfortreder for hverandre i alle HMS-saker i Levanger, Verdal og Innherred samkommune.

 

 
PS 019/15 Medarbeiderundersøkelse i 2015 - Orientering i AMU Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 08.06.2015

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
  
Forslag i møte:  
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering .

 

PS 020/15 Møteplan AMU Verdal 2.halvår 2015Verdal    Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 08.06.2015

Rådmannens forslag til vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for 2.halvår 2015:

  • Mandag 7.september 2015
  • Mandag 9.november 2015
     

Alle møter kl. 13-15.
  
Forslag i møte:  
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for 2.halvår 2015:

  • Mandag 7.september 2015
  • Mandag 9.november 2015
     

Alle møter kl. 13-15.

 
  Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 08:25 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS