Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 08.06.15 - PS 16/15 Avtale med bedriftshelsetjenesten AktiMed for 2015, opsjon på forlengelse av avtale med AktiMed Nord - Trøndelag AS

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2015/3579

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 08.06.2015 16/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Arbeidsmiljøutvalget i Verdal tar saken til orientering.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Verdal bo og helsetun har siden høsten 2013 arbeidet med forbedring av det psykososiale arbeidsmiljøet i ei av avdelingene. Forbedringsprosessen har bidratt til tydeliggjøring av oppgaver, ansvar og roller i avdelingen. Å lede slike forbedringsprosesser er krevende, men svært viktig. Arbeidet handler i stor grad om å sette fokus på at avdelingens psykososiale arbeidsmiljø er beboernes dagligliv. Avdelingsleder som har gjennomført forbedringsarbeidet vil gi en innføring i hvordan arbeidet er lagt opp og gjennomført i møtet.

Vurdering:

Arbeidsmiljøutvalget i Verdal skal virke for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten jf Arbeidsmiljøloven §7-2. Prosesser som bidrar til forbedret psykososialt arbeidsmiljø i kommunens virksomhet, er nyttig for arbeidsmiljøutvalget å ha innsikt i, særlig med tanke på hvilke plikter arbeidsgiver har i slike prosesser, og hva som ligger i arbeidstakers medvirkningsplikt.
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 03.06.2015 12:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS