Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Møte i arbeidsmiljøutvalget 28.09.2015

Utvalg:       Verdal arbeidsmiljøutvalg
Møtested :  Ørmelen bo- og helsetun
Dato :         28.09.2015
Tid :           13:00 - 15:00

 

 
 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 21/15 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
PS 22/15 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 08.06.2015 Protokoll
PS 23/15 HMS interkontroll - brannrutiner - fungerer de når det brenner? Saksframlegg Protokoll
PS 24/15 Presentasjon av medarbeiderundersøkelsen 2015 Saksframlegg Protokoll
PS 25/15 Sykefraværsstatistikk 2.tertial 2015 - Rapportering i AMU Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 26/15 Bedriftshelsetjenesten ANT presenterer månedsrapport for august måned Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 28.09.2015

NavnFunksjonMøterRepresenterer
Anne Kari Haugdal Leder Ja  Arbeidsgiver
Bård Kotheim Medlem Ja Arbeidsgiver
Geir Sandholm Medlem Nei Utdanningsforbundet 
Alis Ambli Solberg Medlem Ja Fagforbundet
Frode Kvittem Nestleder Nei Arbeidsgiver 
Jostein Grimstad Medlem Ja Arbeidsgiver
Trine Wågø Olsen Medlem Ja Hovedverneombudet
Lise Heggdal Medlem Ja Fagforbundet
Stina Melby Vara Ja Møtte for Geir Sandholm

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Sølvi Melvold Utvalgssekretær, HMS- og kvalitetskoordinator  
Vidar Solheim Personal- og organisasjonssjef  
Øystein Lunnan Rådgiver utviklingsstab  
     

I tillegg møtte Bedriftshelsetjenesten ANT v/Rune Holmlimo.

Deltok under sak PS 23/15:

  • Brann og redning:
    Tor Reidar Wigen og Jan Morten Storhaug.
  • Ørmelen bo og helsetun:
    Avdelingsleder Wenche Sagvold Kluken
     

 

 
 

PS 021/15 Godkjenning av innkalling og sakliste  Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 28.09.2015

Forslag i møte:  
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig
  
VEDTAK: 
Innkalling og sakliste ble godkjent.

 
   

  
PS 022/15 Godkjenning av møteøteprotokoll fra siste møte   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 28.09.2015

Forslag i møte:  
Ingen.
 
Avstemning:  
Enstemmig.
  
VEDTAK: 
Møteprotokoll fra AMU møte den 08.06.2015 godkjennes.
  
 
  

PS 023/15 HMS interkontroll - brannrutiner - fungerer de når det brenner?   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 28.09.2015

Rådmannens innstilling: 
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal tar saken til orientering.
 
Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning:  
Enstemmig.
  
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget i Verdal tar saken til orientering. 

 


PS 024/15
Presentasjon av medarbeiderundersøkelsen 2015   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 28.09.2015

Rådmannens innstilling: 
Arbeidsutvalget tar rapporten fra medarbeiderundersøkelsen 2015 til orientering.
 
Forslag i møte: 
Ingen.
 
Avstemning: 
Enstemmig.

VEDTAK:  
Arbeidsutvalget tar rapporten fra medarbeiderundersøkelsen 2015 til orientering.
  

  

PS 025/15 Sykefraværsstatistikk 2.tertial 2015 - Rapportering i AMU Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 28.09.2015

Rådmannens innstilling: 
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 2.tertial 2015 til orientering.
  
Forslag i møte:  
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 2.tertial 2015 til orientering.

  

 
PS 026/15 Bedriftshelsetjenesten ANT presenterer månedsrapport for august måned   Til toppen av siden

Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 28.09.2015

Rådmannens innstilling: 
Arbeidsmiljøutvalget tar rapporten fra bedriftshelsetjenesten ANT til orientering.
  
Forslag i møte:  
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:  
Arbeidsmiljøutvalget tar rapporten fra bedriftshelsetjenesten ANT til orientering. 

  Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 08:25 Sist endret: 24.06.2022 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS